Trať 120 Bratislava hl. st. - Žilina

Elektrická poschodová jednotka v Pezinku.

Základný typ vlaku na linkách Bratislava – Leopoldov:

Ďalšie typy vlakov:

Elektrická poschodová jednotka (vpravo) sa chystá na cestu z Nového Mesta nad Váhom do Žiliny.

Typy vlakov na linkách Nové Mesto nad Váhom – Žilina:

Trať 121 Nové Mesto nad Váhom – Vrbovce – Velká nad Veličkou (ČD)

Motorová jednotka 813-913 "Bageta" v stanici Myjava.

Základný typ vlaku:

Ďalšie typy vlakov:

  • motorová jednotka 814 Českých dráh (len na úseku z Českej republiky po Vrbovce)


123 Trenčianska Teplá – Vlárský průsmyk (ČD)

Modernizovaný motorový vlak 813-913 Bageta na stanici v Nemšovej.

Typ vlaku:

125 Púchov – Horní Lideč (ČD)

Elektrická poschodová jednotka v stanici Horní Lideč (ČR). Spoločnosť jej robí motorový vlak 814 a pantograf (oba patria Českým dráham).

Typ vlaku:

126 Žilina – Rajec

Modernizovaný motorový vlak 813-913 (Bageta) v stanici Lietavská Lúčka.

Typ vlaku:

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.