Trať 110 Bratislava hl. st. - Kúty - Břeclav (ČD)

Súprava push-pull z projektu EÚ na bratislavskej hlavnej stanici.

Základný (najčastejší) typ vlaku na linke Bratislava - Kúty:

Ďalšie typy vlakov:

Základný typ vlaku na linke Kúty – Břeclav:

  • motorový vlak 809 Českých dráh (na snímke)

Ďalší typ vlaku:

Trať 113 Zohor - Záhorská Ves

Motorová jednotka "Bageta" na konečnej stanici v Záhorskej Vsi.

Typ vlaku:

Trať 114 Kúty – Skalica na Slovensku

"Bageta" na zastávke Kátov pri Skalici.

Typ vlaku:

116 Kúty – Trnava

Táto trať je poslednou na západnom Slovensku, kde ešte prevažujú staršie vozne. Na snímke je osobný vlak zložený z vozňov Bdgtmee a Bdtmee.

Základný (najčastejší) typ vlaku na linke

Ďalší typ vlaku

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.