Parametre zdvíhacej plošiny

Pri preprave zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou pohybujúcich sa na vozíku je potrebné vzhľadom na použitý druh vozíka dodržiavať technické parametre jednotlivých zdvíhacích hydraulických plošín na staniciach alebo radených vo vlakoch:

Zdvíhacia hydraulická plošina radená vo vybranom vlaku 

Mobilná zdvíhacia plošina na železničnej stanici

Maximálna nosnosť

250 kg

300 kg

Využiteľná šírka

780 mm

860 mm

Využiteľná dĺžka

1 090 mm

1 400 mm

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.