KREDITNÉ KONTO - vrátenie a reklamácie

  • ak sa rozhodnete konto zrušiť, vaše vložené finančné prostriedky znížené o storno poplatok vo výške 5 % a bez bonusového kreditu z vkladu a storna vám vrátime na účet, ktorý uvediete. Konto už nebude možné obnoviť, len vytvoriť nové,
  • reklamáciu môžete uplatniť na adrese: Železničná spoločnosť Slovensko, Oddelenie zákazníckych podaní, reklamácie, Rožňavská 1, 832 72, Bratislava. V žiadosti prosím uveďte meno, priezvisko, adresu, číslo z preukazu zákazníka a číslo zákazníckeho konta a dôvod reklamácie. Priložte prosím aj cestovné doklady, ktorých sa reklamácia týka. Reklamáciu je možné podať aj v pokladniciach ZSSK.
^ Hore