PRÍKLADY POUŽITIA KREDITNÉHO KONTA

Cestujúci sa rozhodne vložiť na Kreditné konto sumu 50 €. Železničná spoločnosť Slovensko mu automaticky pridá bonusový kredit 5 %, čo v našom prípade predstavuje 2,50 €.

Stav konta po vklade zákazníka vo výške 50 vyzerá takto:

Kredit zákazníka

Bonusový kredit od ZSSK

50 €

2,50 €

Príklad 1: nákup a vrátenie bežného lístka

Cestujúci plánuje o týždeň cestovať do Košíc, a preto si následne zakúpi cez internet obyčajný lístok z Bratislavy do Košíc v 2. vozňovej triede. Jeho bežná cena je 18,76 €. Ak využije kreditné konto, môže čerpať aj bonusový kredit. Výsledná cena lístka je 16,26 €. Cestujúci zaplatí. Stav vložených prostriedkov na účte bude po tejto transakcii 33,74 € (50 € - 16,26 €). Stav bonusového kreditu bude 0 €.

Stav konta po zaplatení lístka vyzerá takto:

Kredit zákazníka

Bonusový kredit od ZSSK

33,74 €

0 €

O deň neskôr cestujúci zmení plány a rozhodne sa lístok stornovať. Cestujúcemu sa na Kreditné konto pripíše cena lístka platená z kreditu 14,63 € (suma znížená o storno poplatok 10 %). O storno poplatok (1,63 €) však cestujúci s Kreditným kontom neprichádza. Pripíše sa k pôvodnému bonusovému kreditu (2,50 €) a cestujúci dostane naspäť celú zaplatenú sumu (18,76 €).
Stav vložených prostriedkov na účte bude 48,37 € a bonusový kredit 4,13 € - spolu 52,50 €.

Stav konta po stornovaní lístka vyzerá takto:

Kredit zákazníka

Bonusový kredit od ZSSK

48,37 €

4,13 €

Príklad 2: nákup a vrátenie lístka EUROPA EXPRES

Cestujúci sa plánuje vybrať o týždeň do Prahy. Rozhodne sa kúpiť si medzištátny lístok EUROPA EXPRES z Bratislavy do Prahy za 12 €. Bonusový kredit na tento konkrétny lístok čerpať nemôže, ale aj tak na nákup lístka použije svoje kreditné konto. Zaplatí 12 €, ktoré sa mu odrátajú od vložených prostriedkov. Bonusový kredit sa nemení.

Stav konta po zaplatení lístka vyzerá takto:

Kredit zákazníka

Bonusový kredit od ZSSK

38 €

2,50

O deň neskôr cestujúci zmení plány a lístok do Prahy zruší. Storno poplatok je v tomto prípade 5 €. Cestujúci dostane naspäť 7 € k vloženým prostriedkom a 5 € sa mu priráta k bonusovému kreditu.

Stav konta po stornovaní lístka vyzerá takto:

Kredit zákazníka

Bonusový kredit od ZSSK

45

7,50

^ Hore