KREDITNÉ KONTO PODROBNEJŠIE

Ktoré typy lístkov je možné zakúpiť prostredníctvom Kreditného konta

Na ktoré lístky nie je možné uplatniť bonusový kredit

Bonusový kredit sa nedá využiť na nasledovné cestovné lístky a doklady:

Bonusový kredit je možné čerpať pri nákupe jedného lístka zaplateného pomocou Kreditného konta s cenou najmenej 1 € do výšky 25 % jeho ceny (prípadne 50 % z ceny, ak máte okrem kreditu z vkladu alebo storna aj bonusový kredit z odškodnenia za meškanie vlaku) a pri medzištátnych lístkoch môže byť táto možnosť limitovaná len na časť ceny.

Kedy vám pripíšeme storno poplatok vo forme bonusového kreditu

  • ak sa rozhodnete vrátiť lístok zaplatený pomocou Kreditného konta,
  • výnimkou sú lístky, ktoré podľa príslušných obchodných podmienok alebo Prepravného poriadku ZSSK vôbec nie je možné stornovať z dôvodu na strane cestujúceho (napríklad EURegio WIEN TICKET zakúpený prostredníctvom internetového obchodu).

Neprehliadnite

^ Hore