Kreditné konto podrobnejšie | ZSSK Slovakrail

KREDITNÉ KONTO

Ktoré typy lístkov je možné zakúpiť prostredníctvom Kreditného konta

Na ktoré lístky nie je možné uplatniť bonusový kredit

Bonusový kredit sa nedá využiť na nasledovné cestovné lístky a doklady:

Bonusový kredit je možné čerpať pri nákupe jedného lístka zaplateného pomocou Kreditného konta s cenou najmenej 1 € do výšky 25 % jeho ceny (prípadne 50 % z ceny, ak máte okrem kreditu z vkladu alebo storna aj bonusový kredit z odškodnenia za meškanie vlaku) a pri medzištátnych lístkoch môže byť táto možnosť limitovaná len na časť ceny.

Kedy vám pripíšeme storno poplatok vo forme bonusového kreditu

  • ak sa rozhodnete vrátiť lístok zaplatený pomocou Kreditného konta,
  • výnimkou sú lístky, ktoré podľa príslušných obchodných podmienok alebo Prepravného poriadku ZSSK vôbec nie je možné stornovať z dôvodu na strane cestujúceho (napríklad EURegio WIEN TICKET zakúpený prostredníctvom internetového obchodu).

Neprehliadnite

^ Hore