Kreditné konto

Podrobnejšie informácie

 

Ktoré typy lístkov je možné zakúpiť
prostredníctvom Kreditného konta

Na ktoré lístky nie je možné uplatniť
bonusový kredit

Bonusový kredit sa nedá využiť na nasledovné cestovné lístky a doklady:

Bonusový kredit je možné čerpať pri nákupe jedného lístka zaplateného pomocou Kreditného konta s cenou najmenej 1 € do výšky 25 % jeho ceny (pri medzištátnych lístkoch môže byť táto možnosť limitovaná len na časť ceny),

Kedy vám pripíšeme storno poplatok
vo forme bonusového kreditu

  • ak sa rozhodnete vrátiť lístok zaplatený pomocou Kreditného konta,
  • výnimkou sú lístky, ktoré podľa príslušných obchodných podmienok alebo Prepravného poriadku ZSSK vôbec nie je možné stornovať z dôvodu na strane cestujúceho (napríklad EURegio WIEN TICKET zakúpený prostredníctvom internetového obchodu).

Neprehliadnite

Fotogaléria

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.