KREDITNÉ KONTO

Ktoré typy lístkov je možné zakúpiť
prostredníctvom Kreditného konta

Na ktoré lístky nie je možné uplatniť
bonusový kredit

Bonusový kredit sa nedá využiť na nasledovné cestovné lístky a doklady:

Bonusový kredit je možné čerpať pri nákupe jedného lístka zaplateného pomocou Kreditného konta s cenou najmenej 1 € do výšky 25 % jeho ceny (pri medzištátnych lístkoch môže byť táto možnosť limitovaná len na časť ceny),

Kedy vám pripíšeme storno poplatok
vo forme bonusového kreditu

  • ak sa rozhodnete vrátiť lístok zaplatený pomocou Kreditného konta,
  • výnimkou sú lístky, ktoré podľa príslušných obchodných podmienok alebo Prepravného poriadku ZSSK vôbec nie je možné stornovať z dôvodu na strane cestujúceho (napríklad EURegio WIEN TICKET zakúpený prostredníctvom internetového obchodu).

Neprehliadnite

^ Hore