Kreditné konto

Kreditné konto vám za vložené finančné prostriedky umožní zabezpečiť si výhodnejšie viac druhov cestovných lístkov než doteraz. Ak sa rozhodnete lístok vrátiť, môžete tak urobiť za výhodnejších podmienok. Možnosť čerpať výhody konta ponúkame pri nákupe lístkov cez internet, v pokladniciach vybavených systémom KVC a v zákazníckych centrách.

Kliknutím prejdete priamo k Vášmu kontu.

Výhody

  • 5 % bonusový kredit k vloženým finančným prostriedkom,
  • výhodnejšie podmienky pri vrátení lístkov – ak je možné lístok stornovať, pripíšeme vám storno poplatok k bonusovému kreditu, takže ho môžete využiť pri nákupe ďalších lístkov,
  • možnosť uplatniť odškodnenie za meškanie vlaku InterCity pohodlne cez internet (kliknite prosím na podrobnejšie informácie).

Podrobnejšie informácie, na ktoré typy lístkov je možné využívať výhody Kreditného konta cez internet, a na ktoré typy lístkov v pokladniciach, otvoríte kliknutím.

Neprehliadnite

Ako začať využívať konto

Praktické rady

  • zákaznícke konto môžete mať založené aj bez nutnosti vkladať finančné prostriedky. Výhodou zostane jednoduchší nákup cez internet – nemusíte pri každom nákupe nanovo zadávať rovnaké údaje, nezískate však bonusový kredit,
  • bonusový kredit môžete čerpať pri nákupe jedného lístka s cenou najmenej 1 € do výšky 25 % jeho ceny,
  • ak sa rozhodnete konto zrušiť, vaše vložené finančné prostriedky znížené o storno poplatok vo výške 5 % a bez bonusového kreditu vám vrátime na účet, ktorý uvediete. Konto už nebude možné obnoviť, len vytvoriť nové,
  • reklamáciu môžete uplatniť prostredníctvom Sekcie odúčtovania tržieb železníc (SeOTZ), adresa: Železničná spoločnosť Slovensko, Úsek obchodu, SeOTZ, Oddelenie vnútroštátnej prepravy, Rožňavská 1, 832 72, Bratislava, zsskseotz@remove-this.slovakrail.sk. V žiadosti prosím uveďte meno, priezvisko, adresu, číslo z preukazu zákazníka a číslo zákazníckeho konta a dôvod reklamácie. Priložte prosím aj cestovné doklady, ktorých sa reklamácia týka. Reklamáciu je možné podať aj v pokladniciach ZSSK,
  • ak chcete zmeniť e-mailovú adresu alebo telefónne číslo zadané pri registrácii, obráťte sa prosím na Kontaktné centrum Železničnej spoločnosti Slovensko (tel. 18 188).

Fotogaléria

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.