Odstávky internetového predaja

Nákup v súčasnosti možno realizovať každý deň v roku počas celého dňa okrem nasledujúcich technologických prestávok predajného systému:

  • prvú stredu v mesiaci v čase od 0.00 do 4.00 h nie je možný predaj vôbec,
  • prvú stredu v mesiacoch február, jún, november v čase od 23.00 do 4.00 nie je možný predaj vôbec.

V prípade mimoriadnych odstávok systému budú zákazníci včas informovaní na našich internetových stránkach v časti Aktuality.

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.