PLATNOSŤ LÍSTKOV, VRÁTENIE A ODŠKODNENIE

Lístok na vlak InterCity si môžete zakúpiť v pokladniciach ZSSK alebo cez internet kedykoľvek pred odchodom vlaku z nástupnej stanice až do vyčerpania kapacity. Za nedodržanie cestovného poriadku poskytujeme odškodnenie.

Platnosť, možnosti vrátenia a odškodnenia za medzinárodné cestovné lístky na priame spojenie IC / REX vlakom Košice - Viedeň sa riadia odlišnými pravidlami. Kliknite prosím na ďalšie informácie.

Základné informácie

 • lístky je možné zakúpiť kedykoľvek pred odchodom vlaku z nástupnej stanice,
 • v cene lístka na vlaky InterCity je aj miestenka,
 • cestovné lístky zakúpené v pokladniciach platia v tom vlaku InterCity, na ktorý bol zakúpený (nie je ich možné využiť vo vlakoch inej ani nižšej kategórie)
 • cestovné lístky zakúpené cez internet platia v tom vlaku InterCity, na ktorý boli zakúpené a pre cestujúceho uvedeného na lístku (nie je ich možné využiť vo vlakoch inej ani nižšej kategórie),
 • kliknite na podrobnejšie informácie o cenách a zľavách.

Vrátenie lístkov

 • lístok zakúpený v pokladnici do 60 minút po pravidelnom odchode vlaku z nástupnej stanice so stornom 10 % z ceny lístka
 • lístok zakúpený cez internet do odchodu vlaku z nástupnej stanice cestujúceho so stornom 10 % z ceny lístka
 • lístok z internetového obchodu je možné vrátiť len prostredníctvom on-line formulára
 • ak využívate Kreditné konto, máte možnosť pripísať storno poplatok k vašim prostriedkom na konte
 • z dôvodov na strane dopravcu bez storna, kontaktujte prosím náš personál čo najskôr

Tip: Zmenili ste plány? Lístok na IC zakúpený v pokladnici môžete bez storna až do odchodu vlaku z nástupnej stanice vymeniť za iný IC vlak v pokladnici vybavenej KVC.

Odškodnenie

Záleží nám na Vašej priazni. Ak nedodržíme cestovný poriadok alebo komfort vo vlaku, máte nárok na vrátenie časti cestovného podľa nasledovných pravidiel:

Dodržiavanie cestovného poriadku

 • v prípade meškania vlaku od 60 do 119 minút máte nárok na vrátenie 25 % z ceny lístka a občerstvenie v cene 1 €
 • v prípade meškania vlaku 120 minút a viac máte nárok na vrátenie 50 % z ceny lístka a občerstvenie v cene 2 €
 • ak nemôžete docestovať do cieľovej stanice, pretože stratíte posledný prípoj, uhradíme dopravu iným dopravným prostriedkom v cene do 10  € alebo náhradu za hotelové ubytovanie do 20  €

Komfort

 • ak by teplota na vašom mieste na sedenie klesla pod 15 stupňov Celzia alebo stúpla nad 30 stupňov Celzia a nedokážeme zabezpečiť iné miesto na sedenie, máte nárok na vrátenie 25 % z ceny lístka,
 • ak by nebol zaradený vozeň s vaším miestom a nezabezpečíme vám náhradné miesto na sedenie, máte nárok na vrátenie celej sumy za lístok,
 • ak máte lístok do 1. triedy a tento vozeň nie je zaradený, máte nárok na vrátenie 50 %  z ceny lístka.

Nárok si prosím uplatnite prostredníctvom žiadosti čo najskôr v ktorejkoľvek pokladnici alebo písomne na adrese Železničná spoločnosť Slovensko, Oddelenie zákazníckych podaní, reklamácie, Rožňavská 1, 83272, Bratislava. Potrebné je doložiť originály cestovných dokladov (ak bol lístok kupovaný v pokladnici) a potvrdenie o udalosti alebo nedodržaní teplotného komfortu z vlaku. Potvrdenie o meškaní vlaku nie je nutné. Odškodné z viacerých dôvodov sa sčítavajú, maximálne však do výšky ceny lístka. Odškodné vyplácame do 30 dní od prevzatia žiadosti (okrem prípadu, ak využívate Kreditné konto na odškodnenie za meškanie vlaku, tam je postup rýchlejší).

Využívate Kreditné konto? Ak ste kupovali lístok ako zaregistrovaný zákazník v pokladnici s KVC alebo cez internet, môžete si uplatniť odškodnenie za meškanie vlaku rýchlejšie a z pohodlia domova. Kliknite prosím na podrobnejšie informácie.

Dopravca nezodpovedá za meškania spôsobené vonkajšími okolnosťami nesúvisiacimi so železničnou prevádzkou, ktorým nemohol zabrániť (napríklad prírodné katastrofy, nehody na trati, zneužitie záchrannej brzdy)  alebo ak obmedzenia spôsobené meškaním boli známe pred začiatkom cesty a cestujúci bol o nich informovaný.

Dokumenty na stiahnutie

^ Hore