BRATISLAVA - KOŠICE

Bratislava - Žilina - Košice

(cestovný poriadok od 4. marca 2018/ timetable from 4th March 2018)

stanica/station

IC 521

IC 523

IC 513

IC 525

príchod

arrival

odchod

departure

príchod

arrival

odchod

departure

príchod

arrival

odchod

departure

príchod

arrival

odchod

departure

Wien Hbf

14:15*

Bratislava hl. st.

5:43

11:43

15:24*

15:46

17:43

Trnava

6:07

6:08

12:07

12:08

16:10

16:11

18:07

18:08

Trenčín

6:42

6:43

12:42

12:43

-

-

18:42

18:43

Žilina

7:37

7:39

13:37

13:39

17:37

17:39

19:37

19:39

Vrútky

7:56

7:57

13:56

13:57

-

-

19:56

19:57

Ružomberok

8:22

8:23

14:22

14:23

-

-

20:22

20:23

Liptovský Mikuláš

8:40

8:41

14:40

14:41

-

-

20:40

20:41

Poprad-Tatry

9:26

9:28

15:26

15:28

19:13

19:15

21:19

21:20

Spišská Nová Ves

9:44

9:46

15:44

15:46

-

-

21:37

21:38

Kysak

10:24

10:25

16:24

16:25

20:08

20:09

22:15

22:16

Košice

10:37

16:37

20:21

22:29

Premáva denne / running daily

*REX 2520 z Viedne pokračuje z Bratislavy ako IC 513. / REX 2519 from Vienna continues from Bratislava as IC 513.

Košice - Žilina - Bratislava

(cestovný poriadok od 4. marca 2018/ timetable from 4th March 2018)

stanica/station

IC 520

IC 510

IC 522

IC 524

príchod

arrival

odchod

departure

príchod

arrival

odchod

departure

príchod

arrival

odchod

departure

príchod

arrival

odchod

departure

Košice

5:31

7:32

11:23

17:23

Kysak

5:43

5:44

7:44

7:45

11:35

11:36

17:35

17:36

Spišská Nová Ves

6:21

6:22

-

-

12:13

12:15

18:13

18:15

Poprad-Tatry

6:39

6:40

8:37

8:39

12:32

12:34

18:32

18:34

Liptovský Mikuláš

7:19

7:20

-

-

13:19

13:20

19:19

19:20

Ružomberok

7:37

7:38

-

-

13:37

13:38

19:37

19:38

Vrútky

8:03

8:04

-

-

14:03

14:04

20:03

20:04

Žilina

8:21

8:23

10:20

10:22

14:21

14:23

20:21

20:23

Trenčín

9:17

9:18

-

-

15:17

15:18

21:17

21:18

Trnava

9:53

9:54

11:50

11:51

15:53

15:54

21:53

21:54

Bratislava hl. st.

10:17

12:14

12:38*

16:17

22:17

Wien Hbf

13:44*

Premáva denne / running daily

*IC 510 pokračuje z Bratislavy do Viedne ako REX 2519. / IC 510 continues from Bratislava to Vienna as REX 2519.

^ Hore