Cestovný poriadok IC vlakov

Bratislava - Žilina - Košice

stanica / station

IC 521

IC 523

IC 513

IC 525

Bratislava hl. st.

5:33

11:33

15:47

17:33

Trnava

6:00

12:00

16:13

18:00

Trenčín

6:43

12:43

-

18:43

Žilina

7:49

13:49

17:49

19:56

Vrútky

8:07

14:07

-

20:14

Ružomberok

8:34

14:34

-

20:40

Liptovský Mikuláš

8:52

14:52

-

20:58

Štrba

9:20

15:20

-

21:26

Poprad - Tatry

9:35

15:35

19:23

21:41

Spišská Nová Ves

9:53

15:53

-

21:59

Kysak

10:32

16:32

20:17

22:38

Košice (príchod / arrival)

10:44

16:44

20:29

22:50


IC 513 nepremáva
14. - 16. IV. / not running 14. - 16. IV.

Košice - Žilina - Bratislava

stanica / station

IC 520

IC 510

IC 514

IC 522

IC 524

Košice

5:16

7:31

9:31

11:16

17:16

Kysak

5:29

7:44

9:44

11:29

17:29

Spišská Nová Ves

6:08

-

-

12:08

18:08

Poprad Tatry

6:27

8:36

10:36

12:27

18:27

Štrba

6:42

-

-

12:42

18:42

Liptovský Mikuláš

7:09

-

-

13:09

19:09

Ružomberok

7:27

-

-

13:27

19:27

Vrútky

7:53

-

-

13:53

19:53

Žilina

8:12

10:12

12:12

14:12

20:12

Trenčín

9:18

-

-

15:19

21:18

Trnava

10:01

11:50

13:50

16:01

22:01

Bratislava hl. st. (príchod / arrival)

10:27

12:13

14:13

16:27

22:27


IC 510 premáva pondelok až sobotu okrem 15., 17.IV., 1., 8.V. /
running Monday - Saturday except 15., 17.IV., 1., 8.V.

IC 514 premáva v nedele a 1., 8.V., nejde 16.IV. / running on Sunday and 1., 8.V., not running 16.IV.

Kliknutím otvoríte celý cestovný poriadok s prípojmi a radením vlakov / Please click on the detailed timetable.

Kliknutím otvoríte cestovný poriadok autobusových prípojov Kysak a Košice / Please click on the timetable of bus connections from Kysak and Kosice station (available in Slovak only).

^ Hore