Cestovný poriadok IC vlakov

Bratislava - Žilina - Košice

stanica / station

IC 521

IC 523

IC 513

IC 525

Bratislava hl. st.

5:45

11:45

15:47

17:45

Trnava

6:10

12:10

16:12

18:10

Trenčín

6:49

12:49

-

18:49

Žilina

7:50

13:50

17:49

19:56

Vrútky

8:07

14:07

-

20:14

Ružomberok

8:33

14:33

-

20:42

Liptovský Mikuláš

8:51

14:51

-

21:00

Poprad - Tatry

9:32

15:32

19:23

21:42

Spišská Nová Ves

9:50

15:50

-

21:59

Kysak

10:29

16:29

20:17

22:38

Košice (príchod / arrival)

10:41

16:41

20:29

22:50Košice - Žilina - Bratislava

stanica / station

IC 520

IC 510

IC 514

IC 522

IC 524

Košice

5:19

7:31

9:31

11:19

17:19

Kysak

5:32

7:44

9:44

11:32

17:32

Spišská Nová Ves

6:10

-

-

12:10

18:10

Poprad Tatry

6:29

8:36

10:36

12:29

18:29

Liptovský Mikuláš

7:09

-

-

13:09

19:09

Ružomberok

7:27

-

-

13:27

19:27

Vrútky

7:53

-

-

13:53

19:53

Žilina

8:12

10:12

12:12

14:12

20:12

Trenčín

9:11

-

-

15:11

21:11

Trnava

9:52

11:50

13:50

15:52

21:52

Bratislava hl. st. (príchod / arrival)

10:15

12:13

14:13

16:15

22:15


IC 510 premáva pondelok až sobotu /
running Monday - Saturday

IC 514 premáva v nedele  / running on Sunday

Kliknutím otvoríte celý cestovný poriadok s prípojmi / Please click on the detailed timetable.

Kliknutím otvoríte cestovný poriadok autobusových prípojov Kysak a Košice / Please click on the timetable of bus connections from Kysak and Kosice station (available in Slovak only).

^ Hore