KOŠICE – VIEDEŇ BEZ PRESTUPU

Wien Hbf - Bratislava - Žilina - Košice

(REX 2520 / IC 513)

vlak/train

stanica/station

príchod/arrival

odchod/departure

REX

Wien Hbf

14:15

REX

Wien Simmering

14:20

14:21

REX

Wien Stadlau

14:27

14:28

REX

Wien Hausfeldstraße

14:33

14:34

REX

Siebenbrunn-Leopoldsdorf

14:47

14:48

REX

Schönfeld-Lassee

14:53

14:54

REX

Marchegg

15:01

15:04

REX

Devínska Nová Ves

15:11

15:12

IC

Bratislava hl. st.

15:24

15:46

IC

Trnava

16:10

16:11

IC

Žilina

17:37

17:39

IC

Poprad-Tatry

19:13

19:15

IC

Kysak

20:08

20:09

IC

Košice

20:21

Premáva denne / running daily

Košice - Žilina - Bratislava - Wien Hbf

(IC 510 / REX 2519)

vlak/train

stanica/station

príchod/arrival

odchod/departure

IC

Košice

7:32

IC

Kysak

7:44

7:45

IC

Poprad-Tatry

8:37

8:39

IC

Žilina

10:20

10:22

IC

Trnava

11:50

11:51

REX

Bratislava hl. st.

12:14

12:38

REX

Devínska Nová Ves

12:50

12:51

REX

Marchegg

12:58

13:01

REX

Siebenbrunn-Leopoldsdorf

13:13

13:14

REX

Wien Hausfeldstraße

13:25

13:26

REX

Wien Stadlau

13:31

13:32

REX

Wien Simmering

13:37

13:38

REX

Wien Hbf

13:44

Premáva denne / running daily

Cestovný poriadok vlaku sa môže meniť. Informáciu si prosím overte vo vyhľadávači na tejto stránke a na Vašom cestovnom lístku.

Timetable is subject to change. Please verify the departure and the arrival of Your train in the search engine and on Your ticket. 

^ Hore