Mapy pohybu vlakov

Potrebujete zistiť, či váš vlak mešká a kde sa práve nachádza? Urobili sme pre vás prehľad interaktívnych máp správcov železničnej infraštruktúry na Slovensku a v zahraničí. Na týchto mapách nájdete informácie o polohe vlakov v danej krajine.

Autorom ani prevádzkovateľom vymenovaných portálov nie je Železničná spoločnosť Slovensko.

Ak uprednostňujete informácie o meškaní vlaku bez zobrazenia na mape, môžete

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.