Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji

Verejná osobná doprava v Bratislave a okolí sa s cieľom vytvorenia atraktívnej ponuky spojila do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. Do systému sú zapojené električkové, trolejbusové a autobusové linky Dopravného podniku Bratislava, regionálne autobusové linky spoločnosti Slovak Lines a všetky prímestské vlaky kategórie osobný vlak a regionálny expres Železničnej spoločnosti Slovensko. 

Výhody

Cestujúci vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko si môžu vybrať:

 • využiť cestovné lístky podľa aktuálnych cenníkov ZSSK vrátane jednosmerných lístkov, zľavneného cestovného so zákazníckymi ponukami (napríklad KLASIK RAILPLUS), bezplatnej prepravy pre vybrané skupiny obyvateľstva alebo traťových predplatných lístkov - rovnako ako na celom Slovensku. Tieto cestovné doklady platia len vo vlakoch ZSSK,
 • využiť integrované cestovné lístky, ktoré platia nielen v zapojených vlakoch ZSSK, ale aj v bratislavskej MHD a prímestských autobusoch Slovak Lines.

Vlakové linky

zaradené do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK)

 • S 20 Bratislava – Malacky – Sekule (všetky vlaky kategórie Os a REX)
  (v úseku Závod - Sekule ako čiastočne integrovaná linka)
 • S 50 Bratislava – Pezinok – Cífer (všetky vlaky kategórie Os a REX)
  (v úseku Báhoň - Cífer ako čiastočne integrovaná linka)
 • S 60 Bratislava – Senec - Reca (všetky vlaky kategórie Os a REX)
 • S 25 Zohor – Záhorská Ves (všetky vlaky kategórie Os)
 • S 8 Bratislava-Petržalka - Rusovce (od 10.12. 2017, všetky vlaky Os ako čiastočne integrovaná linka, pri nástupe v stanici Rusovce do Petržalky si prosím lístky nechajte označiť od rušňovodiča)
 • T Zohor - Plavecké Podhradie (všetky vlaky kategórie Os ako čiastočne integrovaná linka)

V uvedených vlakoch je možné využiť cestovné lístky ZSSK aj cestovné lístky IDS BK.

Kliknite na cestovné poriadky.

Mapa územia

Integrovaným územím je celé územie Bratislavského samosprávneho kraja a niektoré priľahlé obce Trnavského samosprávneho kraja.

Integrované cestovné lístky

Cena cestovného lístka sa odvíja od počtu precestovaných zón a od časovej dĺžky cesty.

Pri Vašej ceste môžete ľubovoľný počet krát prestúpiť medzi integrovanými spojmi a dopravcami, avšak cesta nesmie trvať dlhšie ako je časová platnosť označeného cestovného lístka.

Cestovné lístky IDS BK v ponuke

Tip ZSSK: Integrovaný lístok si môžete kúpiť na staniciach v predajných miestach ZSSK na celom Slovensku. Predplatný lístok vám v pokladnici nahráme aj na bezkontaktné čipové karty Dopravného podniku Bratislava a Slovak Lines.

Možnosti bezplatnej prepravy

 • deti do 6 rokov,
 • seniori nad 70 rokov s kartou SeniorPas (kliknite prosím na ďalšie informácie),
 • držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S, diamantoví darcovia krvi; účastníci protikomunistického a protifašistického odboja a ich rodinní príslušníci s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji na území Bratislavy (pásma 100 + 101) (viac informácií nájdete na stránkach IDS BK - o zľavách pre ŤZP a ŤZP-S tu a o ďalších zľavách tu).
 • bezplatné cestovanie na území IDS BK získajú pre seba a jedno dieťa do 16 rokov v sprievode rodiča aj držitelia karty Bratislava CARD,
 • bezplatná preprava pre deti, žiakov, študentov a seniorov platí aj v integrovaných vlakoch ZSSK, nie však v prímestských autobusoch ani v MHD.

Odlišnosti vo vlakoch ZSSK

 • preprava bicyklov vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko sa riadi len cenníkmi a pravidlami ZSSK,
 • pri nákupe lístka od ZSSK nie je možné využiť službu elektronickej peňaženky. Elektronickú peňaženku zároveň nie je možné aktivovať na bezkontaktnú čipovú kartu vydanú ZSSK. ZSSK však v integrovaných vlakoch akceptuje lístky zakúpené prostredníctvom elektronickej peňaženky.

Kde sa dajú zabezpečiť lístky IDS BK

Dôležité odkazy

Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko

Prepravný poriadok Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji

Koordinátorom Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji je spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, a.s .

 

Koordinátor BID a.s.

     

 Dopravcovia zapojení do IDS BK

          ZSSK

       Slovak Lines

                   DPB

Na doprave v IDS BK sa finančne podieľajú

      MDV SR

                BSK

      Mesto Bratislava

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.