Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji

Verejná osobná doprava v Bratislave a okolí sa s cieľom vytvorenia atraktívnej ponuky spojila do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. Do systému sú zapojené električkové, trolejbusové a autobusové linky Dopravného podniku Bratislava, regionálne autobusové linky spoločnosti Slovak Lines a všetky prímestské vlaky kategórie osobný vlak a regionálny expres Železničnej spoločnosti Slovensko. Od 1. apríla 2018 sa očakáva zapojenie železničného dopravcu RegioJet.

Výhody

Cestujúci vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko si môžu vybrať:

  • využiť cestovné lístky podľa aktuálnych cenníkov ZSSK vrátane jednosmerných lístkov, zľavneného cestovného so zákazníckymi ponukami (napríklad KLASIK RAILPLUS), bezplatnej prepravy pre vybrané skupiny obyvateľstva alebo traťových predplatných lístkov - rovnako ako na celom Slovensku. Tieto cestovné doklady platia len vo vlakoch ZSSK,
  • využiť integrované cestovné lístky, ktoré platia nielen v zapojených vlakoch ZSSK, ale aj na linkách partnerských dopravcov.

Vlakové linky ZSSK zaradené do IDS BK

V uvedených vlakoch je možné využiť cestovné lístky ZSSK aj cestovné lístky IDS BK.

Kliknite na cestovné poriadky.

Mapa územia

Integrovaným územím je celé územie Bratislavského samosprávneho kraja a niektoré priľahlé obce Trnavského samosprávneho kraja.

Mapka je aktuálna do 31. marca 2018. Kliknutím otvoríte mapku s očakávanou platnosťou od 1. apríla 2018.

Integrované cestovné lístky

Cena cestovného lístka sa odvíja od počtu precestovaných zón a od časovej dĺžky cesty.

Pri Vašej ceste môžete ľubovoľný počet krát prestúpiť medzi integrovanými spojmi a dopravcami, avšak cesta nesmie trvať dlhšie ako je časová platnosť označeného cestovného lístka.

Cestovné lístky IDS BK v ponuke

Tip ZSSK: Integrovaný lístok si môžete kúpiť na staniciach v predajných miestach ZSSK na celom Slovensku. Predplatný lístok vám v pokladnici nahráme aj na bezkontaktné čipové karty Dopravného podniku Bratislava a Slovak Lines.

Možnosti bezplatnej prepravy

  • deti do 6 rokov,
  • seniori nad 70 rokov s kartou SeniorPas (kliknite prosím na ďalšie informácie),
  • držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S, diamantoví darcovia krvi; účastníci protikomunistického a protifašistického odboja a ich rodinní príslušníci s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji na území Bratislavy (pásma 100 + 101) (viac informácií nájdete na stránkach IDS BK - o zľavách pre ŤZP a ŤZP-S tu a o ďalších zľavách tu).
  • bezplatné cestovanie na území IDS BK získajú pre seba a jedno dieťa do 16 rokov v sprievode rodiča aj držitelia karty Bratislava CARD,
  • bezplatná preprava pre deti, žiakov, študentov a seniorov platí aj v integrovaných vlakoch ZSSK, nie však v prímestských autobusoch ani v MHD.

Odlišnosti vo vlakoch ZSSK

  • preprava bicyklov vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko sa riadi len cenníkmi a pravidlami ZSSK,
  • pri nákupe lístka od ZSSK nie je možné využiť službu elektronickej peňaženky. Elektronickú peňaženku zároveň nie je možné aktivovať na bezkontaktnú čipovú kartu vydanú ZSSK. ZSSK však v integrovaných vlakoch akceptuje lístky zakúpené prostredníctvom elektronickej peňaženky.

Kde sa dajú zabezpečiť lístky IDS BK

Dôležité odkazy

 

KOORDINÁTOR

Koordinátor BID a.s.

     

ZAPOJENÍ DOPRAVCOVIA

          ZSSK

       Slovak Lines

                   DPB

RegioJet (plán od 1.4.2018)

FINANCUJÚCE INŠTITÚCIE

      MDV SR

                BSK

      Mesto Bratislava

^ Hore