Integrované dopravné systémy

Železničná spoločnosť Slovensko je zapojená do dvoch integrovaných dopravných systémov - v Bratislavskom kraji a na linke Žilina - Rajec. Tretí dopravný systém v Košickom kraji je zatiaľ v príprave. Zároveň je ZSSK zapojená aj do dopravného systému Juhomoravského kraja v susednej Českej republike.

Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji

Žilinský regionálny integrovaný dopravný systém

Integrovaný dopravný systém v Košickom kraji

(v príprave)

 

 

 

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.