Cestovné poriadky v zahraničí

Informáciu o vlakových spojeniach v zahraničí môžete vyhľadať vo vyhľadávači na tejto internetovej stránke alebo vo väčšom rozsahu na webových stránkach zahraničných dopravcov. V prípade, že by ste hľadali ešte podrobnejšiu informáciu alebo mali záujem hlbšie analyzovať cestovné poriadky, ponúkame odkazy na cestovné poriadky podľa tratí v okolitých krajinách (obvykle vo formáte pdf). Kliknutím prejdete na stránku zahraničného dopravcu.

*knižný cestovný poriadok nájdete v prvom odkaze, ďalšie odkazy sú o zmenách cestovného poriadku

**cestovné poriadky bez nutnosti vyhľadávať nájdete v štvrtom okienku s titulkom Pełny rozkład jazdy w formie tablic do pobrania.

***regionálne spoje vyhľadáte po kliknutí na príslušnú oblasť na mape

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.