Ukrajina

K našim východným susedom vás odvezú priame lôžkové vozne z Košíc bez prestupu do Kyjeva alebo osobné vlaky z Čiernej nad Tisou do Čopu, z ktorých môžete prestúpiť ďalej.

Foto: Pixabay / 12019

Ak cestujete ako jednotlivec

Ušetríte vďaka zľave podľa tarify Východ – Západ. Príklady cien jednosmerných lístkov v 2. vozňovej triede:

  • Bratislava – Kyjev 46,60 €
  • Bratislava – Ľvov 34,60 €
  • Košice – Kyjev 28,30 €
  • Košice – Ľvov 16,30 €
  • Čierna nad Tisou – Čop 2 €

Ak cestujete viacerí

Ponuka CityStar

Ešte priaznivejšie ceny môžete získať vďaka spiatočnej ponuke CityStar. Ak by ste napríklad cestovali dvaja dospelí, jedna cesta z Bratislavy do Kyjeva vás v prepočte vyjde 33,15 €. Ak by ste išli piati, prepočet na osobu vychádza len na 26,52 €. Ponuku CityStar môžu na Ukrajine využiť najmenej dvaja cestujúci, z toho aspoň jeden dospelý.

Tipy na cestu

  • na Ukrajine cestujú bezplatne deti do 4 rokov, polovičné cestovné platia deti do 12 rokov.

Z Košíc premávajú do Kyjeva priame lôžkové vozne. Pozrite si cenník.

Dátum poslednej aktualizácie: 27.02.2018
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.