Skupinový lístok pre mládež Bratislava - Viedeň

Súvisiace články

  • zľavu môže využiť skupina mládeže najmenej 10 osôb vo veku do 20 rokov z Bratislavy do Viedne, potrebný je preukaz totožnosti,
  • cena spiatočného lístka je 7 € na osobu,
  • lístok je možné kúpiť v pokladniciach ZSSK vybavených KVC,
  • lístok platí 3 dni (do 24.00 h tretieho dňa platnosti), cestu tam však treba nastúpiť v prvý deň platnosti,
  • cestovať je možné cez Marchegg aj cez Kittsee,
  • nezahŕňa prepravu bicykla,
  • 2. vozňová trieda, na území Slovenska platí vo všetkých vlakoch, na území Rakúska vo vlakoch R, REX, S-Bahn,
  • lístok je možné vrátiť najneskôr deň pred prvým dňom platnosti so stornom 10 % z ceny (najmenej 3 €).
Dátum poslednej aktualizácie: 09.11.2016
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.