Platnosť lístkov na IC/REX Košice - Viedeň

vrátenie a odškodnenie

Základné informácie

  • lístky je možné zakúpiť v pokladnici s KVC kedykoľvek pred odchodom vlaku z nástupnej stanice,
  • v cene lístka je aj miestenka na zvolenú trasu IC vlaku (medzi Košicami a Bratislavou),
  • možnosť platby Kreditným kontom bez čerpania bonusového kreditu,
  • cestovné lístky zakúpené v pokladniciach platia v tom vlaku, na ktorý boli zakúpené (nie je ich možné využiť vo vlakoch inej ani nižšej kategórie),
  • kliknite na podrobnejšie informácie o cenách a zľavách.

Vrátenie lístkov

  • lístok zakúpený v pokladnici do pravidelného odchodu vlaku z nástupnej stanice so stornom 10 % z ceny lístka (najmenej 3 €)
  • ak využívate Kreditné konto, máte možnosť pripísať storno poplatok k vašim prostriedkom na konte
  • z dôvodov na strane dopravcu bez storna, kontaktujte prosím náš personál čo najskôr

Tip: Zmenili ste plány? Lístok na IC/REX zakúpený v pokladnici môžete bez storna až do odchodu vlaku z nástupnej stanice vymeniť za iný IC vlak v pokladnici vybavenej KVC.

Odškodnenie

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.