EURegio WIEN TICKET

Výhodné lístky do Viedne sú od 11. júla 2016 v predaji aj cez internet. Po vyhľadaní spojenia kliknite na tlačidlo Nákup lístka.

Cenník osobitnej tarify - EURegio WIEN TICKET

(v pokladniciach vybavených KVC aj cez internet. Lístky majú odlišné podmienky, presné informácie nájdete na konci stránky)

Trať

Obyčajné
cestovné
spiatočné 

Polovičné
cestovné
spiatočné 

Bratislava - Wien Hauptbahnhof

14,00 €

 7,00 €

Pezinok - Wien Hauptbahnhof

16,00 €

 8,00 €

Nové Zámky - Wien Hauptbahnhof

23,60 €

11,80 €

Leopoldov/Trnava - Wien Hauptbahnhof

19,00 €

 9,50 €

Piešťany - Wien Hauptbahnhof

21,00 €

10,50 €

Šaľa/Galanta - Wien Hauptbahnhof

20,00 €

10,00 €

Zvolen - Wien Hauptbahnhof

32,00 €

16,00 €

Banská Bystrica - Wien Hauptbahnhof

32,00 €

16,00 €

Devínska Nová Ves - Wien Hauptbahnhof

14,00 €

 7,00 €

Levice - Wien Hauptbahnhof

24,40 €

12,20 €

Cenník osobitnej tarify - EURegio WIEN TICKET Z100*

(v pokladniciach vybavených KVC)

Trať

Obyčajné
cestovné
spiatočné 

Polovičné
cestovné
spiatočné 

Bratislava - Wien Hauptbahnhof

18,80 €

 9,40 €

Pezinok - Wien Hauptbahnhof

20,80 €

10,40 €

Nové Zámky - Wien Hauptbahnhof

28,40 €

14,20 €

Leopoldov/Trnava - Wien Hauptbahnhof

23,80 €

11,90 €

Piešťany - Wien Hauptbahnhof

25,80 €

12,90 €

Šaľa/Galanta - Wien Hauptbahnhof

24,80 €

12,40 €

Zvolen - Wien Hauptbahnhof

36,80 €

18,40 €

Banská Bystrica - Wien Hauptbahnhof

36,80 €

18,40 €

Devínska Nová Ves - Wien Hauptbahnhof

18,80 €

 9,40 €

Levice - Wien Hauptbahnhof

29,20 €

14,60 €

 * Z100 – prvá tarifná zóna vo Viedni, tzv. Kernzone

Platnosť a použitie

 • polovičné cestovné pre deti od 6 do 15 rokov a na prepravu psov,
 • platí na cestu cez Marchegg aj cez Kittsee, cestu je potrebné začať na Slovensku,
 • prerušenie cesty je dovolené,
 • lístok z pokladnice platí 16 dní, cestu tam treba podniknúť v prvý deň platnosti,
 • lístok z internetového obchodu platí 1 deň, cestu späť treba nastúpiť v deň platnosti, docestovať na Slovensku je možné aj po polnoci,
 • lístok z internetového obchodu je možné predložiť aj v elektronickej podobe (smartfón, tablet),
 • lístok z pokladnice je možné vrátiť najneskôr deň pred prvým dňom platnosti so stornom 10 %, najmenej 3 €,
 • lístok z internetového obchodu je viazaný na konkrétneho cestujúceho,
 • lístok z internetového obchodu nie je možné z dôvodu na strane cestujúceho vrátiť,
 • lístok na viedenskú MHD (Z100) netreba v MHD označovať a cestujúci si môže stanoviť deň platnosti v pokladnici pri nákupe,
 • 2. vozňová trieda (na rakúskom území platí v regionálnych a prímestských vlakoch (R, REX a S-Bahn)), vo vlakoch InterCity medzinárodné lístky samostatne neplatia, možné je cestovať s doplatkom.
 • v cene je zahrnutá aj preprava bicykla na úseku Bratislava - Viedeň.
Dátum poslednej aktualizácie: 12.12.2016
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.