EURegio MPS - výhodné lístky do pohraničia

EURegio MPS (malý pohraničný styk), cenník platný od 1. januára 2015

Trať

Obyčajné cestovné

Polovičné cestovné

cez Marchegg Gr.

Bratislava - Marchegg

4,00 €

2,00 €

Bratislava - Gänserndorf

5,50 €

2,75 €

Bratislava - Siebenbrunn-Leopoldsdorf

5,50 €

2,75 €

Devínska Nová Ves - Marchegg

3,20 €

1,60 €

Devínska Nová Ves - Gänserndorf

4,60 €

2,30 €

Devínska Nová Ves - Siebenbrunn-Leopoldsdorf

4,60 €

2,30 €

cez Kittsee Gr.

Bratislava - Kittsee

3,20 €

1,60 €

Bratislava - Parndorf Ort

6,60 €

3,30 €

Bratislava - Bruck a.d. Leitha

7,30 €

3,65 €

Súvisiace články

  • lístok možno kúpiť v pokladniciach ZSSK,
  • polovičné cestovné pre deti od 6 do 15 rokov a na prepravu psov,
  • lístok platí 3 dni (do 24.00 h tretieho dňa platnosti), cestu tam však treba nastúpiť v prvý deň platnosti a na Slovensku,
  • 2. vozňová trieda (na rakúskom území platí v regionálnych a prímestských vlakoch (R, REX a S-Bahn),
  • prerušenie cesty je dovolené,
  • do staníc Pama a Gattendorf nie je k dispozícii osobitná cena (lístok si však môžete kúpiť až do stanice Parndorf Ort),
  • v cene lístka je zahrnutá aj preprava bicykla na úseku medzi Bratislavou a cieľovou rakúskou stanicou,
  • lístok je možné vrátiť najneskôr deň pred prvým dňom platnosti so stornom 10 % z ceny (najmenej 1 €).
Dátum poslednej aktualizácie: 07.08.2017
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.