Poľsko

Osobné vlaky zo Žiliny cez Čadcu do Zwardońa s prípojom do Varšavy, vlak EuroCity Varsovia z Budapešti cez Bratislavu do Varšavy a ďalšie diaľkové vlaky s prestupom cez Českú republiku. Také sú možnosti pri vašich cestách do Poľska. K dispozícii sú aj priame lôžkové a ležadlové vozne z Budapešti cez Bratislavu do Varšavy alebo Krakova a počas letnej sezóny cez víkendy aj osobné vlaky z Medzilaboriec do Sanoku a Rzeszówa.

Ak cestujete do blízkeho pohraničia...

Ponúkame špeciálne nízke ceny spiatočných lístkov v malom pohraničnom styku na Kysuciach.

Trať

spiatočné obyčajné cestovné

spiatočné polovičné cestovné

Čadca - Zwardoń

3,2 €

1,6 €

Skalité - Zwardoń

2 €

1 €

 • lístok sa dá kúpiť v pokladniciach ZSSK. Ak nastupujete na Slovensku na stanici, kde nie je zabezpečený predaj lístkov (neobsadená stanica), môžete si tento lístok zabezpečiť aj vo vlaku bez prirážky,
 • v Poľsku (ani na stanici Zwardoń) nie je možné tento lístok kúpiť. Ak cestujete z Poľska na Slovensko cez Zwardoń, môžete si lístok zabezpečiť ešte na Slovensku alebo po nástupe do vlaku s prirážkou 1,50 €,
 • deti od 6 do 15 rokov a preprava psov za polovičné cestovné,
 • lístok platí 3 dni (do 24.00 h tretieho dňa platnosti),
 • vrátenie lístka je možné najneskôr deň pred prvým dňom platnosti so stornom 10 % a najmenej 1 €.

Počas letnej sezóny premávajú aj vlaky z Medzilaboriec do Sanoku a Rzeszówa (bližšie informácie otvoríte kliknutím). Tešíme sa na vás opäť v lete 2018.

Ak cestujete ďalej...

Ak sú lístky SparDay a SparNight vypredané, ušetríte pri spiatočnej ceste 60 percent zo základného cestovného za úsek na Slovensku a 40 percent za úsek precestovaný v Poľsku (dopravca PKP InterCity)  a v Českej republike (dopravca ČD). Príklady cien v 2. triede:

 • Bratislava – Varšava a späť (cez ČR) 99,92 €
 • Bratislava – Katovice a späť (cez ČR) 62,24 €
 • Bratislava – Krakov (cez ČR a cez Osvienčim) a späť 71,12 €
 • deti od 4 do 12 rokov platia polovičné cestovné za poľský úsek,
 • lístok platí 15 dní,
 • vrátenie nevyužitého lístka je možné počas platnosti so stornom 10 % (najmenej 3 €, najviac 10 €),
 • lístky SparDay a SparNight PKP majú osobitné podmienky.

Kliknite aj na cenník lôžkových a ležadlových lístkov (príplatkov) v priamych vozňoch do Poľska.

Tipy na cestu

 • deti do 4 rokov cestujú v Poľsku vlakmi PKP InterCity bezplatne,
 • vlaky IC PKP InterCity sú povinne miestenkové,
 • záujemcov o cestovanie cez pohraničný priechod Skalité – Zwardoń upozorňujeme, že na poľskom území prihraničnú prepravu zabezpečuje aj súkromný železničný dopravca Koleje Śląskie, ktorý neuznáva štandardné medzinárodné cestovné lístky. Pre ďalšie pokračovanie cesty sa cestovné doklady potom kupujú v stanici Zwardoń.
Dátum poslednej aktualizácie: 27.02.2018
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.