Poľsko

Osobné vlaky zo Žiliny cez Čadcu do Zwardońa, vlak EuroCity Varsovia z Budapešti cez Bratislavu do Varšavy a ďalšie diaľkové vlaky s prestupom cez Českú republiku. Také sú možnosti pri vašich cestách do Poľska. K dispozícii sú aj priame lôžkové a ležadlové vozne z Budapešti cez Bratislavu do Varšavy alebo Krakova

Súvisiace články

Ak cestujete do blízkeho pohraničia...

Ponúkame špeciálne nízke ceny spiatočných lístkov v malom pohraničnom styku na Kysuciach.

Trať

spiatočné obyčajné cestovné

spiatočné polovičné cestovné

Čadca - Zwardoń

3,2 €

1,6 €

Skalité - Zwardoń

2 €

1 €

 • lístok sa dá kúpiť v pokladniciach ZSSK. Ak nastupujete na Slovensku na stanici, kde nie je zabezpečený predaj lístkov (neobsadená stanica), môžete si tento lístok zabezpečiť aj vo vlaku bez prirážky,
 • v Poľsku (ani na stanici Zwardoń) nie je možné tento lístok kúpiť. Ak cestujete z Poľska na Slovensko cez Zwardoń, môžete si lístok zabezpečiť ešte na Slovensku alebo po nástupe do vlaku s prirážkou 1,50 €,
 • deti od 6 do 15 rokov a preprava psov za polovičné cestovné,
 • lístok platí 3 dni (do 24.00 h tretieho dňa platnosti),
 • vrátenie lístka je možné najneskôr deň pred prvým dňom platnosti so stornom 10 % a najmenej 1 €.

Ak cestujete ďalej...

 • Super ceny so SparNight a SparDay

Do Poľska môžete cestovať s limitovanou ponukou SparNight nočným vlakom z Bratislavy do Krakova alebo do Varšavy už od 19 €. Na jednosmernú cestu denným vlakom do Varšavy ponúkame aj lístok SparDay. Kliknite prosím na ďalšie informácie.

 • Zvýhodnené spiatočné lístky

Ak nie sú lístky SparNight k dispozícii alebo máte záujem o spiatočnú cestu denným vlakom, ušetríte 60 percent zo základného cestovného za úsek na Slovensku a 40 percent za úsek precestovaný v Poľsku (dopravca PKP InterCity)  a v Českej republike (dopravca ČD). Príklady cien v 2. triede:

 • Bratislava – Varšava a späť (cez ČR) 98,72 €
 • Bratislava – Katovice a späť (cez ČR) 60,56 €
 • Bratislava – Krakov (cez ČR a cez Osvienčim) a späť 67,52 €
 • deti od 4 do 12 rokov platia polovičné cestovné za poľský úsek,
 • lístok platí 15 dní,
 • vrátenie nevyužitého lístka je možné počas platnosti so stornom 10 % (najmenej 3 €, najviac 10 €).

Kliknite aj na cenník lôžkových a ležadlových lístkov (príplatkov) v priamych vozňoch do Poľska.

Tipy na cestu

 • deti do 4 rokov cestujú v Poľsku vlakmi PKP InterCity bezplatne,
 • vlaky IC PKP InterCity sú povinne miestenkové,
 • záujemcom o cestovanie cez pohraničný priechod Skalité – Zwardoń odporúčame, aby si cestovný lístok kupovali iba po poľskú stanicu Zwardoń.  Na poľskom území totiž prihraničnú prepravu zabezpečuje súkromný železničný dopravca Koleje Śląskie, ktorý neuznáva štandardné medzinárodné cestovné lístky. Pre ďalšie pokračovanie cesty sa cestovné doklady potom kupujú v stanici Zwardoń.
Dátum poslednej aktualizácie: 16.12.2016
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.