BERLIN SPECIAL - cez internet už od 39 €

                    Foto: Pixabay-moerschy

 • najvýhodnejšia cena na cestu vlakom do Berlína od ZSSK

 • dostupné cez internet v limitovanom počte 72 hodín pred odchodom vlaku

Ako získate lístok a ako platí

 • ponuka sa predáva v obmedzenom počte a je viazaná na vybrané vlaky premávajúce medzi ČD a ZSSK z vybraných staníc na Slovensku do stanice Berlín v Nemecku v 2. vozňovej triede,
 • nákup prostredníctvom internetového obchodu ZSSK (po vyhľadaní spojenia systém ponúkne možnosť zakúpenia cez tlačidlo "Nákup lístka - BERLIN SPECIAL"),
 • dve cenové úrovne podľa počtu už predaných cestovných dokladov,
 • ponuka BERLIN SPECIAL sa predáva bez rezervácie miesta, ktoré je možné si osobitne zakúpiť,
 • cestovný lístok sa predáva samostatne pre smer ZSSK – DB a samostatne pre smer DB – ZSSK,
 • predpredaj najskôr 60 dní, najneskôr 72 hodín pred pravidelným odchodom vlaku z východovej stanice vlaku (pri vlakoch, ktoré vychádzajú z MÁV-START, je to 72 hodín pred odchodom vlaku z pohraničnej stanice MÁV-START - ZSSK),
 • zákazník potrebuje vytlačený internetový doklad so sebou pri ceste do Berlína, ako aj pri ceste z Berlína do vybraných staníc na Slovensku,
 • ponuka je viazaná na konkrétny vlak alebo konkrétne vlaky na spojení s prestupom.

Cenník ponuky BERLIN SPECIAL

zo stanice

1. cenový stupeň

2. cenový stupeň

Bratislava hl. st.

39 €

44 €

Žilina

39 €

44 €

Liptovský Mikuláš

39 €

44 €

Nové Zámky

44 €

49 €

Štúrovo

44 €

49 €

Poprad - Tatry

44 €

49 €

Košice

44 €

49 €

Humenné

44 €

49 €

Možnosti vrátenia

 • z dôvodov na strane cestujúceho on-line prostredníctvom internetového obchodu najneskôr do 72 hodín pred pravidelným odchodom vlaku z nástupnej stanice cestujúceho po odpočítaní storna 10 % z ceny, minimálne 5 €,
 • z dôvodov na strane dopravcu (meškanie vlaku, kalamita, štrajk, nehoda na trati) v osobnej pokladnici s KVC* do 1 hodiny po odchode vlaku z nástupnej stanice cestujúceho bez odpočítania storno poplatku.

* KVC = Komplexné vybavenie cestujúcich

Tip ZSSK: Ak si aktivujete Kreditné konto, získate výhodu pri stornovaní lístka BERLIN SPECIAL.

^ Hore