BERLIN ŠPECIÁL - cez internet do Berlína už od 39 €

Na cestovanie medzi vybranými mestami Slovenska a Berlínom, tranzitom cez Českú republiku ponúkame pri nákupe cez internet špeciálnu zľavnenú cenu.

Ponuka je určená pre zákazníkov cestujúcich do/z Berlína v 2. vozňovej triede cez Českú republiku.

Foto: Pixabay / moerschy

Na ktoré vlaky?

Táto výhodná ponuka sa predáva v obmedzenom počte a je viazaná na vybrané vlaky premávajúce medzi ČD a ZSSK z vybraných staníc na Slovensku do stanice Berlín v Nemecku.

Podmienky predaja

 • nákup prostredníctvom internetového obchodu ZSSK 
  (Po vyhľadaní spojenia systém ponúkne možnosť zakúpenia cez tlačidlo "Nákup lístka - BERLIN ŠPECIÁL".) - kliknutím na obrázok zväčšíte návod
 • dve cenové úrovne podľa počtu už predaných cestovných dokladov
 • ponuka BERLIN ŠPECIÁL sa predáva bez rezervácie miesta, ktoré je možné si osobitne zakúpiť
 • cestovný lístok sa predáva samostatne pre smer ZSSK – DB a samostatne pre smer DB – ZSSK
 • predpredaj najskôr 60 dní, najneskôr 72 hodín pred pravidelným odchodom vlaku z východovej stanice vlaku (pri vlakoch, ktoré vychádzajú z MÁV-START, je to 72 hodín pred odchodom vlaku z pohraničnej stanice MÁV-START - ZSSK)
 • zákazník potrebuje vytlačený internetový doklad (ITD) so sebou pri ceste do Berlína, ako aj pri ceste z Berlína do vybraných staníc na Slovensku
 • ponuka je viazaná na konkrétny vlak, alebo konkrétne vlaky na spojení s prestupom

Možnosti vrátenia:

 • z dôvodov na strane cestujúceho on-line prostredníctvom internetového obchodu najneskôr do 72 hodín pred pravidelným odchodom vlaku z nástupnej stanice cestujúceho po odpočítaní storna 10 % z ITD, minimálne 5 €,
 • z dôvodov na strane dopravcu (meškanie vlaku, kalamita, štrajk, nehoda na trati) v osobnej pokladnici KVC do 1 hodiny po odchode vlaku z nástupnej stanice cestujúceho bez odpočítania storno poplatku.

Tip ZSSK: Ak si aktivujete Kreditné konto, získate výhodu pri stornovaní lístka BERLIN ŠPECIÁL.

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia