BERLIN ŠPECIÁL - cez internet do Berlína už od 39€

Na cestovanie medzi vybranými mestami Slovenska a Berlínom, tranzitom cez Českú republiku ponúkame pri nákupe cez internet špeciálnu zľavnenú cenu.

Ponuka je určená pre zákazníkov cestujúcich do/z Berlína v 2. vozňovej triede cez Českú republiku.

Na ktoré vlaky?

Táto výhodná ponuka sa predáva v obmedzenom počte a je viazaná na vybrané vlaky premávajúce medzi ČD a ZSSK z vybraných staníc na Slovensku do stanice Berlín v Nemecku.

Z Bratislavy, Nových Zámkov a Štúrova

(kliknutím otvoríte cenník)

 • vlaky s prestupom v ČR:
  • podľa ponuky vo vyhľadávači spojenia na tejto internetovej stránke

Zo Žiliny, Liptovského Mikuláša, Košíc a Humenného

(kliknutím otvoríte cenník)

 • vlaky s prestupom v ČR:
  • podľa ponuky vo vyhľadávači spojenia na tejto internetovej stránke
 • (Pri vlakoch s prestupom v Českej republike vyhľadávač vlakov ponúka najbližšie vhodné vlakové spojenie smer Berlín – je potrebné toto vlakové spojenie dodržať. Rovnaké pravidlo platí aj pri ceste z Berlína s prestupom v Českej republike – systém ponúkne zákazníkovi vhodné vlakové spojenie s prestupom, ktoré je potrebné dodržať)
 • Uvedené časy sú orientačné a môžu sa upravovať.

Podmienky predaja

 • nákup prostredníctvom internetového obchodu ZSSK 
  (Po vyhľadaní spojenia systém ponúkne možnosť zakúpenia cez tlačidlo "Nákup lístka - BERLIN ŠPECIÁL".) - kliknutím na obrázok zväčšíte návod
 • dve cenové úrovne podľa počtu už predaných cestovných dokladov
 • ponuka BERLIN ŠPECIÁL sa predáva bez rezervácie miesta, ktoré je možné si osobitne zakúpiť
 • cestovný lístok sa predáva samostatne pre smer ZSSK – DB a samostatne pre smer DB – ZSSK
 • predpredaj najskôr 60 dní, najneskôr 72 hodín pred pravidelným odchodom vlaku z východovej stanice vlaku (pri vlakoch, ktoré vychádzajú z MÁV-START je to 72 hodín pred odchodom vlaku z pohraničnej stanice MÁV-START - ZSSK)
 • zákazník musí mať vytlačený internetový doklad (ITD) so sebou pri ceste do Berlína, ako aj pri ceste z Berlína do vybraných staníc na Slovensku
 • ponuka je viazaná na konkrétny vlak, alebo konkrétne vlaky na spojení s prestupom

Možnosti vrátenia:

 • z dôvodov na strane cestujúceho on-line prostredníctvom internetového obchodu najneskôr do 72 hodín pred pravidelným odchodom vlaku z nástupnej stanice cestujúceho po odpočítaní storna 10 % z ITD, minimálne 5 €,
 • z dôvodov na strane dopravcu (meškanie vlaku, kalamita, štrajk, nehoda na trati) v osobnej pokladnici KVC do 1 hodiny po odchode vlaku z nástupnej stanice cestujúceho bez odpočítania storno poplatku.

Tip ZSSK: Ak si aktivujete Kreditné konto, získate výhodu pri stornovaní lístka BERLIN ŠPECIÁL.

Dátum poslednej aktualizácie: 24.02.2017
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.