Bratislava, Žilina, Košice - Berlín

Spiatočné cestovné od 11. decembra 2016

 

Foto: Pixabay / Felix Mittermaier

Trasa

Cena v 2. triede

Cena v 1. triede

Bratislava - Berlín a späť (cez Kúty a Schöna)

140 €

305 €

Žilina - Berlín a späť (cez Horní Lideč/Čadca a Schöna)

152 €

324 €

Košice - Berlín a späť (cez Horní Lideč/Čadca a Schöna)

173 €

355 €

  • lístok sa dá kúpiť v pokladniciach vybavených KVC,
  • platí 1 mesiac vo vlakoch ZSSK, ČD a DB okrem osobitných vlakov dopravcov,
  • deti od 6 do 15 rokov platia polovičné cestovné (polovičné cestovné platí aj na prepravu psov),
  • pri ceste z Košíc a Žiliny lístok platí cez Čadcu aj cez Púchov,
  • prerušenie cesty v čase platnosti lístka je dovolené,
  • lístok je možné vrátiť v čase platnosti so stornom 10 %, najmenej 3 €, najviac 10 €.
Dátum poslednej aktualizácie: 04.08.2017
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.