Bratislava - Mníchov

Spiatočné cestovné

Foto: Pixabay / schiffdirk

Trasa

2. trieda

1. trieda

Bratislava - Mníchov a späť (cez Kittsee/Marchegg a Salzburg)

94 €

210 €

  • lístok sa dá zabezpečiť v pokladniciach vybavených KVC,
  • platí 1 mesiac vo vlakoch ZSSK, ÖBB and DB okrem osobitných vlakov dopravcov,
  • deti od 6 do 15 rokov platia polovičné cestovné,
  • polovičné cestovné aj na prepravu psov,
  • prerušenie cesty v rámci časovej platnosti lístka je povolené,
  • lístok je možné vrátiť počas jeho časovej platnosti so storno poplatkom 10 % (najmenej 3 €, najviac 10 €).

Dátum poslednej aktualizácie: 10.12.2017
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.