Medzinárodné lístky do Maďarska

Ak si v pokladnici ZSSK kúpite spiatočný lístok odkiaľkoľvek zo Slovenska kamkoľvek do Maďarska, získate zľavu 60 % z medzinárodného cestovného na oboch železniciach. Pri jednosmernom lístku dostanete zľavu 60 % za slovenské územie a 30 % za maďarské územie.

Foto: Pixabay / Barbi91

Príklady cien v 2. vozňovej triede:

  • Bratislava – Szeged a späť (cez Budapešť) 39,40 €
  • Bratislava – Debrecín a späť (cez Budapešť) 42,12 €

Polovičné cestovné za slovenský úsek platia deti od 6 do 15 rokov a za maďarský úsek od 6 do 14 rokov.

Kde ponúkame lístky

Ako platia lístky

  • 1 mesiac

Ako vrátiť lístky

  • nevyužitý lístok je možné vrátiť v čase platnosti so stornom 10 % (najmenej 3 €, najviac 10 €). 

Náš tip: Do Budapešti, Miškovca alebo pohraničných miest a obcí ponúkame ešte výhodnejšie cestovné.

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.