Ak cestujete do blízkeho pohraničia...

Zo Štúrova do Szobu a do mesta Vác si môžete zabezpečiť spiatočné lístky za mimoriadne nízke ceny malého pohraničného styku.

Trať

celé spiatočné cestovné

polovičné spiatočné cestovné

Štúrovo - Szob 

1,80 €

0,90 €

Šturovo - Vác

3,80 €

1,90 €

Polovičné cestovné za prepravu detí od 6 do 14 rokov. Uvedená cena pre deti platí aj pre prepravu psov.

Kde ponúkame lístky na malý pohraničný styk

  • lístok sa dá kúpiť v pokladniciach ZSSK

Ako platia lístky na malý pohraničný styk

  • v 2. vozňovej triede 2 dni (do 24:00 druhého dňa platnosti)

Ako vrátiť lístok na malý pohraničný styk

  • lístok je možné vrátiť najneskôr deň pred prvým dňom platnosti so stornom 10 % (najmenej 1 €).
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.