EUROPA EXPRES BUDAPEST

Foto: Pixabay / hpgruesen

Trasa

celý lístok

polovičný lístok

Bratislava - Budapešť, Košice - Budapešť, jednosmerný

9 €

4,50 €

Polovičný lístok môžu využiť deti od 6 do 15 rokov alebo cestujúci na prepravu psa. Ponuka je limitovaná. Lístok je možné kúpiť aj v opačnom smere z Budapešti do Bratislavy alebo Košíc.

Kde ponúkame lístky EUROPA EXPRES BUDAPEST

Ako platia lístky EUROPA EXPRES BUDAPEST

  • lístok platí 2 dni v 2. triede,
  • cestu nie je možné prerušiť,
  • na trase Bratislava - Budapešť je možné cestovať len cez Štúrovo a Szob,
  • na trase Košice - Budapešť a späť je možné s lístkami EUROPA EXPRES BUDAPEST cestovať len v priamych vlakoch EuroCity cez Čaňu,

Ako vrátiť lístok EUROPA EXPRES BUDAPEST

  • lístok je možné vrátiť pred začiatkom platnosti v pokladnici s KVC so stornom 1 € (10 % z ceny lístka, najmenej 1 €).
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.