Maďarsko

Na cestu do Maďarska si môžete vybrať denné i nočné diaľkové vlaky na linke Praha – Bratislava – Budapešť a taktiež vlaky z Košíc cez Miškovec do Budapešti. Vlaky sú prevádzkované v spolupráci s maďarskými železnicami (MÁV - Start) a ďalšími zahraničnými partnermi. Do viacerých maďarských miest ponúkame zvýhodnené spiatočné lístky.

Súvisiace články

Ak cestujete do blízkeho pohraničia...

Zo Štúrova do Szobu a do mesta Vác si môžete zabezpečiť spiatočné lístky za mimoriadne nízke ceny malého pohraničného styku.

Trať

celé spiatočné cestovné

polovičné spiatočné cestovné

Štúrovo - Szob 

1,80 €

0,90 €

Šturovo - Vác

3,80 €

1,90 €

 • lístok sa dá kúpiť v pokladniciach vybavených KVC,
 • platnosť lístka dva dni v 2. vozňovej triede,
 • polovičné cestovné za prepravu detí od 6 do 14 rokov. Uvedená cena pre deti platí aj pre prepravu psov,
 • lístok je možné vrátiť najneskôr deň pred prvým dňom platnosti so stornom 10 % (najmenej 1 €).

Ak cestujete do Budapešti či Miškovca...

Do štyroch miest a obcí v Maďarsku ponúkame spiatočné lístky za relačné ceny, ktoré sú ešte výhodnejšie než štandardné zľavy v susedskej preprave do Maďarska.

Trať

celé spiatočné cestovné

polovičné spiatočné cestovné

Košice - Miskolc

6,50 €

3,25 €

Košice - Budapešť

20,00 €

10,00 €

Košice – Hidasnémeti

3,50 €

1,75 €

Poprad-Tatry - Budapešť cez Košice

28,50 €

14,25 €

Bratislava - Budapešť

17,50 €

8,75 €

Nové Zámky - Budapešť

10,50 €

5,25 €

Štúrovo - Budapešť

6,50 €

3,25 €

Nové Zámky - Vác

8,50 €

4,25 €

 • lístok sa dá kúpiť v pokladniciach vybavených KVC,
 • platnosť lístka 1 mesiac v 2. vozňovej triede,
 • polovičné cestovné za prepravu detí od 6 do 15 rokov. Uvedená cena pre deti platí aj pre prepravu psov,
 • nevyužitý lístok je možné vrátiť v čase platnosti so stornom 10 % (najmenej 3 €).

Ak cestujete ďalej ako do Budapešti...

Aj v takom prípade ušetríte. Ak si kúpite spiatočný lístok odkiaľkoľvek zo Slovenska kamkoľvek do Maďarska, získate zľavu 60 % z medzinárodného cestovného na oboch železniciach. Príklady cien v 2. vozňovej triede:

 • Bratislava – Szeged a späť (cez Budapešť) 39,40 €
 • Bratislava – Debrecín a späť (cez Budapešť) 42,12 €

Lístky sa dajú kúpiť v pokladniciach vybavených KVC a platia 1 mesiac. Polovičné cestovné za slovenský úsek platia deti od 6 do 15 rokov a za maďarský úsek od 6 do 14 rokov. Nevyužitý lístok je možné vrátiť v čase platnosti so stornom 10 % (najmenej 3 €, najviac 10 ). 

Tipy na cestu do Maďarska

 • deti do 6 rokov cestujú bezplatne,
 • seniori nad 65 rokov z krajín Európskej únie cestujú vo vnútroštátnych vlakoch bezplatne (ak cestujete z územia Slovenska, v medzištátnom vlaku potrebujete mať lístok, môžete však vystúpiť na prvej vhodnej stanici a prestúpiť do vnútroštátneho vlaku, kde sa dá cestovať bezplatne).
Dátum poslednej aktualizácie: 09.11.2016
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.