Srbsko, Bulharsko, Rumunsko a Macedónsko

- viacstranné dohody, spiatočné lístky

krajina

relácia

dospelý,
2. trieda

do 26 rokov,
2. trieda

Bratislava - Subotica
(cez Szob/Subotica Gr)

55,96 €

50,28 €

Bratislava - Novi Sad
(cez Szob/Subotica Gr)

71,92 €

63,96 €

Bratislava - Belehrad
(cez Szob/Subotica Gr)

87,04 €

76,92 €

Bratislava - Oradea
(cez Szob/Biharkeresztes)

68,00 €

60,60 €

Bratislava - Cluj Napoca
(cez Szob/Biharkeresztes)

97,96 €

86,28 €

Bratislava - Bukurešť
(cez Szob/Curtici)

147,80 €

129,00 €

Bratislava - Sofia
(cez Szob/Subotica/Dimitrovgrad)

155,36 €

135,48 €

Bratislava - Varna
(cez Szob/Curtici/Ruse)

182,52 €

158,76 €

Bratislava - Skopje
(cez Szob/Subotica/Tabanovci)

163,76 €

142,68 €

Ceny lístkov CityStar do Srbska, Rumunska, Bulharska a Macedónska sú odlišné a môžu byť výhodnejšie. Kliknite na bližšie informácie.

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.