JADRAN A BALKÁN, MORE A HORY

Foto: Pixabay-flbu1220

  • sedem krajín so zľavou na cestu vlakom

Voľbou ikony získate viac informácií. 

Vyberte si zľavu

CityStar, spiatočné lístky
so zľavami pre viac cestujúcich

Partnerské dohody, spiatočné
lístky so zľavami pre mládež

Ako do Čiernej Hory

  • do Čiernej Hory neponúkame osobitnú zľavu, ale môžete skombinovať spiatočný lístok CityStar do srbskej prihraničnej stanice Prijepolje a medzištátny spiatočný lístok z Prijepolje ďalej do Čiernej Hory (109,00 € + 40,32 €).
^ Hore