S Pendolinom do Prahy a späť

Vaše miesto v najrýchlejšom vlaku medzi Košicami a Prahou stojí od septembra o polovicu menej

Ceny ponuky do Prahy a späť

zo stanice

cena

Košice, Kysak

33,80 €

Poprad-Tatry, Štrba

29,80 €

Liptovský Mikuláš, Ružomberok

27,80 €

Žilina

24,80 €

Súvisiace články

Kde možno lístky kúpiť

Čo ponuka obsahuje

Ako ponuka funguje

  • počet lístkov je limitovaný,
  • lístok platí v 2. vozňovej triede vo vlaku, na ktorý bol zakúpený,
  • balíček nie je možné využiť na vlak v piatok z Prahy a v nedeľu do Prahy,
  • výmena lístka za lístok na iný dátum nie je štandardne možná.

Ako je možné lístky vrátiť

  • do 24. h dňa predchádzajúceho dňu začiatku platnosti cestovného dokladu – so stornom vo výške 10 % z ceny cestovného dokladu,
  • najneskôr do 2 hodín pred plánovaným odchodom vlaku z východovej stanice so stornom vo výške 50 % z ceny cestovného dokladu,
  • neskôr ako 2 hodiny a po odchode vlaku už lístok nie je možné vrátiť,
  • ak sú dôvody na strane dopravcu – bez odpočítania storna.

Návratok je možné vykonať v ktorejkoľvek pokladnici vybavenej systémom KVC. Vrátenie sa dá vykonať iba z celého balíčka, nie z jeho jednotlivých zložiek.

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.