S Pendolinom si v Prahe užijete zľavy

Vlak SuperCity Pendolino ponúka najrýchlejšie spojenie medzi východným Slovenskom a Prahou. Okrem toho môžete využiť nový balíček výhod, ktorý okrem cesty Pendolinom do Prahy a späť zahŕňa aj sieťový cestovný lístok do pražskej MHD, celodenný lístok na vlaky v Stredočeskom kraji, zľavu v hoteloch alebo v pražskej ZOO. Vlak SC Pendolino odchádza z Košíc o 14.47 a z Prahy o 6.43 h.

Ceny ponuky Packing Pendolinom do Prahy

zo stanice

dospelý

dieťa do 10 rokov

dieťa do 15 rokov

Košice, Kysak

69 €

35,20 €

42,20 €

Poprad-Tatry

65 €

31,20 €

38,20 €

Liptovský Mikuláš, Ružomberok

60 €

29,20 €

36,20 €

Žilina

56 €

26,20 €

33,20 €

Súvisiace články

Ponuka Packing Pendolinom do Prahy obsahuje

 • cestovný lístok s rezerváciou zo stanice v SR, kde zastavuje vlak SC 240/241, do stanice Praha hlavní nádraží a cestovný lístok s rezerváciou na cestu späť,
 • sieťový cestovný lístok na cestovanie MHD Praha (zóny P, 0, B) na 3 dni + príchod a odchod. Lístok platí nasledovne (dni musia nasledovať za sebou, 1. deň platnosti je deň príchodu do Prahy):
  • 1. deň - 22.30 - 24.00
  • 2.-4. deň - 0.00 - 24.00
  • 5. deň 5.00 - 6.30
 • sieťový cestovný lístok „Celodenní jízdenka región Středočeský“ na jeden ľubovoľne zvolený deň, a to najneskôr do času platnosti dokladu na cestu späť, teda maximálne v rámci 15 dní. Ak máte záujem pokračovať v cestovaní mimo región, zakúpite si lístok z poslednej stanice, kde platí celodenný lístok na Stredočeský kraj. Pri kupovaní lístka vo vlaku cestujúci zaplatí prirážku 40 Kč.
 • 20% zľava na vstupnom do ZOO Praha (na základe predloženia cestovného dokladu).
 • špeciálna cena (zľavnená) na ubytovanie v sieti hotelov Czech INN Hotels (na základe predloženia cestovného dokladu).

Výmena dokladov na packing nie je možná.

Návratky

 • do 24. h dňa predchádzajúceho dňu začiatku platnosti cestovného dokladu – návratok sa vykoná so stornom vo výške 10 % z ceny cestovného dokladu,
 • najneskôr do 2 hodín pred plánovaným odchodom vlaku z východovej stanice - návratok sa vykoná so stornom vo výške 50 % z ceny cestovného dokladu,
 • neskôr ako 2 hodiny a po odchode vlaku - návratok sa vykoná so stornom 100 %,
 • ak sú dôvody na strane dopravcu – návratok sa vykoná bez odpočítania storna.

Návratok je možné vykonať v ktorejkoľvek pokladnici ZSSK. Vrátenie sa dá vykonať iba z celého packingu, nie z jeho jednotlivých zložiek.

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.