Zľava do ZOO v Prahe

Cestujete do Prahy? K cestovnému lístku na vlak získavate zľavu na vstup do pražskej zoologickej záhrady 20 % z bežného vstupného.

Foto: Pixabay / Pexels

  • zľava platí k cestovným lístkom do Prahy vydaným Železničnou spoločnosťou Slovensko,
  • lístok prosím predložte v zoologickej záhrade,
  • zľavu je možné uplatniť najneskôr v siedmy deň od prvého dňa platnosti cestovného dokladu,
  • na jeden cestovný doklad je poskytnutá zľava raz,
  • viac o informácií o pražskej zoo nájdete na jej webovej stránke.

Fotogaléria

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.