Cestujte vlakom ZSSK a ubytujte sa v Prahe
za výhodné ceny v hoteloch Czech INN Hotels.

Nárok na zvýhodnenú cenu ubytovania získa každý, kto pricestuje do Prahy vlakom a preukáže sa cestovným lístkom ZSSK.

Foto: Pixabay / Pexels

Hotely poskytujúce zľavu pre zákazníkov ZSSK:

Kliknutím otvoríte cenník so zľavami na rok 2018.

Ako získate zvýhodnené ceny ubytovania?:

  1. Ak cestujete do Prahy vlakom a máte lístok ZSSK, tak ubytovanie si rezervujte na e-mailovej adrese praha@remove-this.cihs.cz,
  2. v rezervácii  uveďte údaje o čase ubytovania (od – do), požadovaný typu izby, počet ubytovaných a heslo: „CD Reservation“,
  3. hotel spätne potvrdí ubytovanie a jeho cenu E-mailovou správou,
  4. pri prihlásení k pobytu (check in v hoteli), predložíte cestovný doklad ZSSK do Prahy.
  5. Platbu za ubytovanie realizujete v hoteli.

Prajeme Vám príjemný pobyt v Prahe s ponukami ZSSK.

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.