Mesačné traťové lístky do Českej republiky

Foto: Pixabay / Paolo_Brno

Kde ponúkame traťové lístky

Ako fungujú traťové lístky

  • lístky platia obojsmerne jeden mesiac (počet dní je stanovený podľa počtu dní v danom mesiaci),
  • cestovať môžete v ktorejkoľvek kategórii vlaku ZSSK a ČD v 2. vozňovej triede.

Ako je možné vrátiť lístok

  • lístky je možné vrátiť najneskôr deň pred prvým dňom platnosti so stornom 10 % z ceny

Ceny

Môžete si vybrať obojsmerné mesačné traťové predplatné lístky z Bratislavy do Břeclavi alebo Brna. Jedna cesta z Bratislavy do Brna vás vyjde v prepočte 2,89 €.

destinácia

cena

Bratislava - Břeclav

76,20 €

Bratislava - Brno

115,70 €

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.