Susedská preprava do ČR - pokladnice

Ak si kupujete lístky do Českej republiky v pokladnici a vlastníte niektorú z kariet
KLASIK RAILPLUS, JUNIOR RAILPLUS alebo MAXI KLASIK, máte šancu výrazne ušetriť.

Kde ponúkame lístky susedskej prepravy

Ako platia lístky

  • lístky platia v 1. alebo v 2. vozňovej triede (podľa toho, ako si cestujúci zvolil),
  • jednosmerný cestovný lístok platí dva dni a spiatočný štyri dni vrátane dňa vyznačeného ako deň začiatku platnosti cestovného lístka,
  • vo vlakoch InterCity medzinárodné lístky samostatne neplatia, možné je cestovať s doplatkom.

Ako je možné vrátiť lístok

  • nepoužitý cestovný lístok je možné vrátiť najneskôr v prvý deň platnosti cestovného lístka so stornom vo výške 10 % z cestovného, minimálne 1 €, maximálne 4 €.

Ceny jednosmerných lístkov v susedskej preprave

(príklady)

destinácia

susedská preprava

KLASIK RAILPLUS

JUNIOR RAILPLUS

SENIOR RAILPLUS

MAXI KLASIK neprenosný

Bratislava - Praha

28,00 €

16,89 €

16,32 €

19,83 €

14,04 €

Bratislava - Břeclav

  6,60 €

  4,05 €

  3,48 €

  3,78 €

  1,20 €

Bratislava - Brno

10,00 €

  6,09 €

  5,52 €

  6,33 €

  3,24 €

Bratislava - Olomouc

14,80 €

  8,97 €

  8,40 €

  9,93 €

  6,12 €

Bratislava - Ostrava

19,00 €

11,49 €

10,92 €

13,08 €

  8,64 €

Bratislava - Pardubice

21,20 €

12,81 €

12,24 €

14,73 €

  9,96 €

Žilina - Praha cez Čadcu

32,90 €

19,82 €

19,50 €

24,06 €

18,24 €

Žilina - Cheb

44,70 €

26,90 €

26,58 €

32,91 €

25,32 €

Košice - Praha cez H. Lideč/Čadcu

43,80 €

26,78 €

24,83 €

29,09 €

od 15,72 €

Košice - Cheb cez Plzeň/Ústí n.L.

56,70 €

34,64 €

32,78 €

39,11 €

25,32 €

Banská Bystrica - Praha cez Čadcu

38,00 €

23,18 €

22,19 €

26,75 €

18,24 €

Košice - Plzeň cez Čadcu

52,70 €

32,24 €

30,38 €

36,11 €

22,92 €

Prešov - Brno cez Zvolen

29,40 €

19,89 €

16,71 €

17,52 €

3,24 €

Košice - Brno cez Zvolen

29,40 €

19,23 €

16,05 €

16,86 €

3,24 €

Destinácie sú vybrané len ako príklady, lístky si môžete zvoliť aj na ktorúkoľvek inú možnú trasu medzi Slovenskom a Českom.

Kliknite a zistíte viac o možnostiach zliav s preukazmi RAILPLUS pri cestách do zahraničia.

Pozrite si aj cenník miesteniek, lôžkových a ležadlových lístkov (príplatkov) do Českej republiky a služby, ktoré v týchto vlakoch ponúkame.

Ako alternatívu si môžete v pokladniciach zakúpiť aj spiatočné lístky CityStar.

Kto môže využiť zľavy...

  • deti do 6 rokov cestujú bezplatne (pre deti od 5 rokov môže byť vyžadovaný preukaz s fotografiou, menom a priezviskom a dátumom narodenia),
  • deti od 6 do 15 rokov platia polovičné cestovné (môže byť vyžadovaný preukaz s fotografiou, menom a priezviskom a dátumom narodenia),
  • študenti so žiackym preukazom ČR majú 50-percentnú zľavu z obyčajného cestovného ČD,
  • seniori nad 70 rokov majú na českom území zľavu 25 percent z obyčajného cestovného.
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.