Výhodný lístok na vlak do ČR cez internet

Lístky na ktorýkoľvek priamy vlak do Českej republiky si môžete kupovať už pohodlne cez internet. Ceny sú výrazne výhodnejšie než bežné cestovné susedskej prepravy v pokladniciach.

Počet lístkov nie je obmedzený. Lístky je možné zakupovať na priame vlaky, nie na prestupné spojenia.


Kde ponúkame lístky a miestenky

 • jednosmerné cestovné lístky možno kúpiť cez internet na všetky priame vlaky (prípadne spojenia priamymi vozňami) ZSSK a ČD medzi Slovenskom a Českou republikou okrem páru vlakov SC 240/241 Pendolino Košičan (Praha - Košice a späť) do odchodu vlaku z nástupnej stanice cestujúceho,
 • miestenky možno kúpiť cez internet na všetky priame vlaky ZSSK a ČD medzi Slovenskom a Českou republikou vychádzajúce z územia Slovenska alebo Českej republiky okrem SC 240/241 Pendolino Košičan najneskôr do odchodu vlaku z nástupnej stanice cestujúceho,
 • lôžkové alebo ležadlové lístky možno kúpiť cez internet na všetky priame vlaky (prípadne spojenia priamymi vozňami) ZSSK a ČD medzi Slovenskom a Českou republikou vychádzajúce z územia Slovenska alebo Českej republiky najneskôr 2 hodiny pred odchodom vlaku z východovej stanice,
 • cestovný lístok zakúpite po vyhľadaní spojenia vo vyhľadávači na tejto stránke kliknutím na tlačidlo Nákup lístka. Kliknutím zobrazíte návod,
 • miestenky, lôžkové a ležadlové lístky zatiaľ nie je možné cez internet zakupovať na vlaky, ktoré začínajú svoju cestu v Maďarsku, Nemecku a Poľsku (napríklad na vlaky z Budapešti cez Bratislavu do Prahy),
 • miestenky, lôžkové a ležadlové lístky možno zakúpiť aj samostatne,
 • na vlak EN Metropol 476/477 (Budapešť - Bratislava - Praha a späť), ktorý je v medzištátnej doprave povinne miestenkový, nie je možné cez internet kúpiť štandardnú miestenku, len lístok (rezerváciu miesta je možné dokúpiť v pokladnici), v smere z Českej republiky je možné využiť aj lístok s miestom na sedenie EUROPA EXPRES.

Ako platia lístky

 • lístky platia v 1. alebo v 2. vozňovej triede (podľa toho, ako si cestujúci zvolil),
 • platnosť vo vlaku uvedenom na lístku alebo ktoromkoľvek ďalšom vlaku dva dni
  (do 24.00 h druhého dňa platnosti), cestu tam je potrebné nastúpiť v prvý deň platnosti,
 • lístok je viazaný na cestujúceho, ktorého meno je uvedené na doklade,
 • cestovný lístok a miestenku je možné vo vlaku pri kontrole ukázať aj v smartfóne alebo v tablete,
 • lôžkový a ležadlový lístok je potrebné vytlačiť,
 • nočné vlaky sú v medzištátnej preprave povinne miestenkové, preto je potrebné zakúpiť aj miestenku, lôžko alebo ležadlo (môžete využiť tlačidlo Lístok s rezerváciou),
 • vo vlakoch InterCity medzinárodné lístky samostatne neplatia, možné je cestovať s doplatkom.

Ako je možné vrátiť lístok

 • cestovné lístky je možné vrátiť do odchodu vlaku z nástupnej stanice cestujúceho so stornom 10 % z ceny (najmenej 1 €, najviac 4 €),
 • lôžkové a ležadlové lístky je možné vrátiť najneskôr dve hodiny pred pravidelným odchodom vlaku z nástupnej stanice cestujúceho so stornom 10 % z ceny (najmenej 1 €),
 • miestenky je možné vrátiť najneskôr do odchodu vlaku z nástupnej stanice cestujúceho so storno poplatkom 100 % z ceny,
 • vrátenie je potrebné uskutočniť prostredníctvom online formulára.

Ceny

V tabuľke uvádzame len príklady cien v 2. vozňovej triede. Možností je oveľa viac, vo vyhľadávači spojenia nájdete cenu z ktorejkoľvek stanice na Slovensku do Českej republiky a opačne, ak na dané spojenie existuje priamy vlak.

destinácia

cena

Bratislava - Praha

17,40 €

Bratislava - Břeclav

  5,20 €

Bratislava - Brno

  7,20 €

Bratislava - Ostrava

12,20 €

Bratislava - Pardubice

13,40 €

Žilina - Praha cez Čadcu

19,80 €

Žilina - Praha cez Horní Lideč

18,60 €

Košice - Praha cez Čadcu

29,20 €

Humenné - Praha cez Čadcu

33,20 €

Košice - Brno (cez Zvolen)*

24,60 €

Prešov - Brno (cez Zvolen)*

25,60 €

Pre deti od 6 do 15 rokov a na prepravu psov platí polovičné cestovné. Vek dieťaťa môže byť potrebné preukázať akýmkoľvek preukazom s fotografiou, dátumom narodenia a menom a priezviskom. Rovnaká požiadavka môže platiť pre deti od 5 do 6 rokov, ktoré cestujú bezplatne a bez potreby zakúpiť cestovný lístok.

*Možno zakúpiť na spojenie priamym lôžkovým vozňom. Ceny lôžkových lístkov nájdete tu.

Ceny miesteniek, lôžkových a ležadlových lístkov sú rovnaké ako v pokladniciach. Bližšie podrobnosti nájdete tu.

Naše tipy

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia