Na Myjavu s integrovaným lístkom

Cestujete v okolí Myjavy do Českej republiky? Alebo sa chystáte z Južnej Moravy do Myjavy? Na traťovom úseku Myjava – Javorník nad Veličkou môžete využiť aj cestovné doklady Integrovaného dopravného systému Juhomoravského kraja.

Odlišnosti

  • ak nastupujete do vlaku s integrovaným lístkom na slovenskom území (stanice a zastávky Myjava, Brestovec, Vrbovce zastávka a Vrbovce), je potrebné vyhľadať hneď po nástupe vlakvedúceho a nechať si lístok Integrovaného dopravného systému Juhomoravského kraja označiť,
  • lístky môžete využiť na úseku od štátnej hranice po Myjavu. Ak máte záujem cestovať ďalej, je potrebné kúpiť si lístok ZSSK ešte pred nástupom do vlaku.
Dátum poslednej aktualizácie: 26.02.2018
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.