EUROPA EXPRES

S ponukou EUROPA EXPRES získavate najvýhodnejšie ceny cestovného do Českej republiky.

Foto - Pixabay / jakub_hruska

Výhody

 • nízke ceny cestovného v denných i nočných vlakoch do Českej republiky - napríklad z Košíc do Prahy je lístok na sedenie dostupný už od 18 €, z Bratislavy do Prahy od 12 € (kliknutím otvoríte cenník denných vlakov a cenník nočných vlakov)
 • ponuku možno kúpiť v pokladnici aj po vyhľadaní spojenia cez internetový obchod ZSSK (kliknite prosím na obrázok s návodom)
 • cena vo vlakoch vychádzajúcich zo Slovenska a Českej republiky zahŕňa nielen cestovné, ale aj rezerváciu miesta

Kde a ako môžete využiť výhody

 • v denných i nočných vlakoch z východného i západného Slovenska do Českej republiky a späť
 • k dispozícii je limitovaný počet miest
 • lístok je možné si zabezpečiť najneskôr 24 hodín vopred
 • v medzištátnych vlakoch s východovou stanicou mimo Slovenska alebo Česka, ktoré územím SR a ČR iba prechádzajú, napríklad trasa Budapešť – Bratislava – Praha, ponúkame EUROPA EXPRES v limitovanom rozsahu:
  • len cez internet
  • dá sa kúpiť len cestovný doklad bez rezervácie miesta na sedenie (rezervácia sa dá dokúpiť v pokladnici)
 • vo vlaku sa môžete preukázať lístkom EUROPA EXPRES aj v elektronickej podobe (v tablete, smartfóne), vytlačený lístok potrebujete len v prípade rezervácie lôžka alebo ležadla
 • lístok je viazaný na konkrétny vlak (nedá sa použiť v inom vlaku)
 • podmienky vrátenia prosím otvorte kliknutím

Chcem vedieť viac o ponuke a cenách nočných vlakov do ČR s EUROPA EXPRES.

Chcem vedieť viac o ponuke a cenách denných vlakov do ČR s EUROPA EXPRES.

Fotogaléria

Dátum poslednej aktualizácie: 08.12.2017
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.