EUROPA EXPRES

Foto: Pixabay-MurderousPass

 • nízke ceny cestovného v denných i nočných vlakoch do Českej republiky
 • z Košíc do Prahy už od 18 €, z Bratislavy do Prahy od 12 €
 • nákup v pokladniciach i cez internet
 • cena vo vlakoch vychádzajúcich zo Slovenska a Českej republiky zahŕňa nielen cestovné, ale aj rezerváciu miesta

Voľbou ikony získate viac informácií. 

Ponuka nočných a denných vlakov (ceny)

Nočné vlaky s EUROPA EXPRES

Denné vlaky s EUROPA EXPRES

 

 

Ako získať lístky EUROPA EXPRES

 • lístok je možné zabezpečiť si cez internet najneskôr 24 hodín pred odchodom vlaku z východovej stanice (alebo pohraničnej stanice, ak sa východová stanica nenachádza v ČR alebo v SR. v takom prípade lístok nezahŕňa rezerváciu miesta),
 • na vlaky, ktoré začínajú trasu na Slovensku alebo v Českej republike, je lístok možné zakúpiť aj v pokladniciach s KVC najneskôr do 24. hodiny dňa, ktorý predchádza odchodu vlaku z východovej stanice,
 • k dispozícii je limitovaný počet miest,
 • ponúkame na denné i nočných vlakoch z východného i západného Slovenska do Českej republiky a späť,
 • lístok zahŕňa aj rezerváciu miesta (okrem výnimky opísanej vyššie).

Ako platia lístky EUROPA EXPRES

 • lístok je viazaný na konkrétny vlak (nedá sa použiť v inom vlaku),
 • vo vlaku sa môžete preukázať lístkom EUROPA EXPRES aj v elektronickej podobe (v tablete, smartfóne), vytlačený lístok potrebujete len v prípade rezervácie lôžka alebo ležadla.

Ako vrátiť lístky EUROPA EXPRES

 • lístok zakúpený v pokladnici je možné vrátiť najneskôr do 24. hodiny dňa pred odchodom vlaku z nástupnej stanice cestujúceho so stornom 10 % z ceny dokladu (min. 5 €),
 • lístok zakúpený cez internet je možné vrátiť najneskôr 24 hodín pred odchodom vlaku z nástupnej stanice cestujúceho so stornom 10 % z ceny dokladu (min. 5 €),
 • v prípade nevyužitia lístka zavineného dopravcom (mimoriadnosti) je možné lístok vrátiť bez storna v pokladnici najneskôr dve hodiny po odchode vlaku z nástupnej stanice cestujúceho v pokladniciach s KVC.

Tip ZSSK: Ak si aktivujete Kreditné konto, získate väčšiu pružnosť pri stornovaní lístka EUROPA EXPRES.

^ Hore