MALÝ POHRANIČNÝ STYK

Kde ponúkame lístky malý pohraničný styk

  • v pokladniciach,
  • bez prirážky vo vlaku pri nástupe v neobsadenej stanici, ak vlak prechádza územím, kde platí malý pohraničný styk,
  • cez internet vo vyhľadávači spojenia aj s možnosťou kúpiť spiatočný lístok, (kliknutím zobrazíte návod).

Ako funguje malý pohraničný styk

  • lístky je možné zabezpečiť si do 45 kilometrov od hranice na Slovensku a do 50 kilometrov v Česku,
  • lístky je možné použiť v 2. vozňovej triede v osobných vlakoch, regionálnych expresoch, regionálnych rýchlikoch a rýchlikoch (Os, REX, RR a R) dopravcov ZSSK a ČD, nie je ich možné použiť vo vlakoch IC, SC, EC, EN a Ex,
  • jednosmerný lístok platí do 6:00 nasledujúceho rána, pričom cestu je potrebné nastúpiť v prvý deň platnosti,
  • spiatočný dva dni do 24:00 nasledujúceho dňa platnosti, s cestovným lístkom zakúpeným cez internet treba nastúpiť cestu tam v prvý deň platnosti,
  • lístok zakúpený cez internet je viazaný na cestujúceho, ktorého meno je uvedené na doklade. Jeho najskoršia možná platnosť je na vlak, na ktorý bol zakúpený, v ďalších vlakoch ho možno použiť podľa podmienok opísaných v predchádzajúcich bodoch.

Ako je možné vrátiť lístok

  • lístky zakúpené v pokladnici je možné vrátiť najneskôr deň pred prvým dňom platnosti so stornom 10 % (najmenej 1 €),
  • lístky zakúpené cez internet je možné vrátiť prostredníctvom online formulára do odchodu vlaku z nástupnej stanice cestujúceho so stornom 10 % (najmenej 1 €),

Ceny

Cestovné sa vypočíta ako súčet cestovného za príslušnú kilometrickú vzdialenosť na území Slovenskej republiky a na území Českej republiky.

Deti sú posudzované rozdielne na ČD a na ZSSK. Na ČD je za dieťa považovaný cestujúci vo veku 6-18 rokov, kým na ZSSK vo veku 6-16 rokov.

Pri vypravení na strane ČD bude v oboch úsekoch uznaný typ cestujúceho „dieťa“ vo veku 6-18 rokov a pri vypravení na strane ZSSK bude v oboch úsekoch uznaný typ cestujúceho „dieťa“ vo veku 6-16 rokov.

Cenník cestovného ČD

Km

Obyčajné cestovné

Polovičné cestovné*

dieťa do 18 rokov

01 - 05

           0,60 €

          0,30 €

          0,10 €

06 - 10

           0,80 €

          0,40 €

          0,20 €

11 - 15

           1,00 €

          0,50 €

          0,20 €

16 - 20

           1,20 €

          0,60 €

          0,30 €

21 - 25

           1,40 €

          0,70 €

          0,30 €

26 - 30

           1,60 €

          0,80 €

          0,40 €

31 - 35

           1,80 €

          0,90 €

          0,40 €

36 - 40

           2,00 €

          1,00 €

          0,50 €

41 - 50

           2,20 €

          1,10 €

          0,50 €

* Cena platná na prepravu psov bez schránky.

Deti od 6 do 18 rokov môžu potrebovať na preukázanie sa vo vlaku preukaz s fotografiou, menom, priezviskom a dátumom narodenia. Rovnako môžu preukaz potrebovať deti od 5 do 6 rokov, ktoré cestujú bezplatne bez nutnosti zakúpiť si lístok.

Cenník cestovného ZSSK

Km

Obyčajné cestovné

Polovičné cestovné*

01 - 05

            0,60 €

            0,30 €

06 - 10

            0,80 €

            0,40 €

11 - 15

            1,00 €

            0,50 €

16 - 20

            1,20 €

            0,60 €

21 - 25

            1,40 €

            0,70 €

26 - 30

            1,60 €

            0,80 €

31 - 35

            1,80 €

            0,90 €

36 - 40

            2,00 €

            1,00 €

41 - 45

            2,20 €    

            1,10 €

* Cena platná pre deti od 6 do 16 rokov a na prepravu psov bez schránky. Deti od 6 do 16 rokov môžu potrebovať na preukázanie sa vo vlaku preukaz s fotografiou, menom, priezviskom a dátumom narodenia. Rovnako môžu preukaz potrebovať deti od 5 do 6 rokov, ktoré cestujú bezplatne bez nutnosti zakúpiť si lístok.

^ Hore