Česká republika | ZSSK Slovakrail

ČESKÁ REPUBLIKA VÝHODNE

Foto: Pixabay-Ralf Gervink

  • ceny blízke cestovnému na Slovensku

  • denné i nočné vlaky

  • možnosť prepraviť auto

  • súprava Pendolino na trase Košice - Praha

  • lístky na priame vlaky pohodlne cez internet

Voľbou ikony získate viac informácií. Ceny si môžete porovnať aj v tabuľke na konci tejto stránky na príklade Bratislava - Praha. 

Na cesty ďalej i do blízkeho pohraničia

Limitované lístky EUROPA EXPRES
Bratislava - Praha od 12 €

Neobmedzené lístky cez internet
Bratislava - Praha 17,40 €

Neobmedzené lístky v pokladniciach, zľavy RAILPLUS

Spiatočné lístky CityStar
Zľavy pre viac cestujúcich

Malý pohraničný styk
v pokladniciach i cez internet

Mesačné lístky do Brna a Břeclavi
pre pravidelných cestovateľov

Zľavy
pre skupiny

 

Voľbou ikony získate viac informácií. 

Pendolino, nočné vlaky a autovlak

SC Pendolino Košičan

Nočné vlaky

Autovlak

 

Voľbou ikony získate viac informácií. 

Balíčky výhod

Pendolinom do Prahy

 

 

 

Voľbou ikony získate viac informácií. 

Zľavy s lístkom na vlak

Výhodné ubytovanie v Prahe

Zľava do ZOO v Prahe

 

 

Kto môže využiť zľavy

  • deti do 6 rokov cestujú bezplatne (deti nad 5 rokov sa preukazujú akýmkoľvek preukazom s fotografiou, menom, priezviskom a dátumom narodenia),
  • deti od 6 do 15 rokov platia polovičné cestovné (neplatí pri zvýhodnených lístkoch EUROPA EXPRES),
  • študenti so žiackym preukazom ČR majú 50-percentnú zľavu z obyčajného cestovného ČD (neplatí napríklad pri lístkoch kúpených cez internet, malom pohraničnom styku, EUROPA EXPRES alebo CityStar),
  • seniori nad 70 rokov majú na českom území zľavu 25 percent z obyčajného cestovného. Za český úsek tak zaplatia rovnako, ako keby mali preukaz SENIOR RAILPLUS. Zľava platí pri bežných cestovných lístkoch, nie pri zákazníckych ponukách ako napríklad malý pohraničný styk, EUROPA EXPRES, CityStar alebo lístkoch kúpených cez internet.

Zima? Teplo?

V lôžkových vozňoch do Českej republiky garantujeme teplotu od 18 do 30 °C. Ak to nedodržíme a do hodiny nenájdeme náhradné kupé, máte nárok na vrátenie 25 percent z ceny lôžkového lístka. Ak ste si kupovali lístok na Slovensku, nárok si uplatníte v ktorejkoľvek pokladnici ZSSK prostredníctvom žiadosti. Doklady kúpené v Českej republike vybaví česká strana. Odškodnenie je v tomto prípade nad rámec Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1371/2007, ktoré upravuje prípady, kedy je dopravca povinný cestujúceho odškodniť. O štandardnom odškodnení si môžete prečítať viac tu.

Integrované lístky Juhomoravského kraja

Na úseku Myjava - Javorník nad Veličkou môžete využiť aj integrované lístky Juhomoravského kraja. Viac informácií nájdete tu.

Porovnanie cien (príklad Bratislava - Praha, 2. trieda)

EUROPA EXPRES

susedská preprava ZSSK - ČD

susedská preprava ZSSK - ČD

spiatočný CityStar

KLASIK RAILPLUS

JUNIOR RAILPLUS

SENIOR RAILPLUS

MAXI KLASIK neprenosný

pokladnice, internet

internet

pokladnice

pokladnice

pokladnice

pokladnice

pokladnice

pokladnice

od 12 €

17,40 €

28,60 €

39,30 €

17,25 €

16,68 €

20,28 €

14,40 €

Ceny platia pre jednu dospelú osobu. S výnimkou CityStar ide o jednosmerné lístky v 2. vozňovej triede.

^ Hore