Desiatky výhodných cien do zahraničia

Železničná spoločnosť Slovensko poskytuje desiatky rôznych zliav na cesty do zahraničia. Tú vašu si môžete nájsť v prehľade zliav podľa krajín.


Kliknutím na obrázok otvoríte ďalšie informácie

Česká republika

Rakúsko

Maďarsko

Poľsko

Nemecko

Ukrajina, Rusko, Bielorusko

Jadran a Balkán

Iné ponuky do zahraničia

Výhody „klasických“ medzinárodných lístkov

 • s bežným medzinárodným lístkom môžete cestovať väčšinou vlakov na trase (na Slovensku s výnimkou IC vlakov), rezerváciu potrebujete len na povinne miestenkové vlaky,
 • odškodné v prípade meškania vlaku,
 • špeciálne ponuky EUROPA EXPRES, BERLIN ŠPECIÁL, CityStar a ďalšie majú osobitné podmienky.

Tip na cestu

Cestujete s deťmi do zahraničia? Vekový limit na bezplatné cestovanie je rôzny. V Česku, Maďarsku, Rakúsku alebo Nemecku môžu deti cestovať bezplatne do šesť rokov veku, v Poľsku či na Ukrajine do štyroch rokov. Ak si však chcete zabezpečiť pre dieťa miestenku, treba zaplatiť aj cestovné. Malé zvieratá môžete obvykle prepraviť v schránke bezplatne, za psa bez schránky treba uhradiť cestovné. O preprave bicyklov si môžete prečítať viac tu.

Vrátenie medzinárodného cestovného lístka

 • nevyužitý medzinárodný cestovný lístok zakúpený v pokladniciach ZSSK môžete vrátiť v ktorejkoľvek pokladnici spoločnosti vybavenej terminálom KVC. V pokladnici spoločnosti vám v čase platnosti lístka vrátime cestovné po odpočítaní storna,
 • pri nevyužití cestovného lístka sa v zásade zráža 10 % z ceny lístka, najmenej 3 € a maximálne 10 €, pri skupinovom lístku sa zráža 10 %, najmenej 3 € a maximálne 50 €,
 • pri susedských prepravách, špeciálnych cenách, relačných zľavách, časových cestovných lístkoch a osobitných ponukách (napríklad EUROPA EXPRES, BERLIN ŠPECIÁL, CityStar) platia osobitné podmienky,
 • konkrétne podmienky sú vyznačené na lístku,
 • ak chcete reklamovať medzinárodný cestovný lístok kúpený v pokladniciach zahraničných železníc, vašu požiadavku vybaví príslušná železnica. Pokladnica ZSSK vám poskytne kontakt,
 • nevyužitie cestovného lístka si prosím nechajte potvrdiť v stanici, kde ste sa vzdali cesty. Reklamáciu treba uplatniť do jedného mesiaca po skončení platnosti cestovného lístka prostredníctvom Sekcie odúčtovania tržieb železníc,
 • návratok za čiastočne využitý medzinárodný lístok vybaví Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Úsek obchodu, Sekcia odúčtovania tržieb železníc (pracovisko Letná 42), Pri bitúnku 2, 040 01 Košice.

Vrátenie rezervačných dokladov

 • nevyužitý medzinárodný lôžkový alebo ležadlový lístok zakúpený v pokladnici ZSSK môže cestujúci vrátiť v ktorejkoľvek pokladnici ZSSK vybavenej terminálom KVC, výška úhrady je závislá od ceny lôžka/ležadla a času (resp. dňa) vrátenia pred odchodom vlaku z nástupnej stanice,
 • pri niektorých ponukách (napríklad EUROPA EXPRES – nočné vlaky do ČR) platia osobitné podmienky,
 • nevyužitie rezervačného dokladu si prosím nechajte potvrdiť v stanici, prípadne sprievodcom lôžkového alebo ležadlového vozňa,
 • návratky za miestenky sa nevracajú.

Iné

Zaujímajú vás ceny miesteniek, lôžok a ležadiel do zahraničia?

Zaujímajú vás ceny lístkov do zahraničia a nepodarilo sa vám ich zistiť na tejto internetovej stránke?

 • Opýtajte sa v pokladnici vybavenej systémom KVC, v zákazníckom centre alebo napíšte či zatelefonujte do Kontaktného centra (tel. 18 188, hovory sú spoplatnené), info@slovakrail.sk

Fotogaléria

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.