SENIOR RAILPLUS

Máte už 60 rokov a ešte nespĺňate podmienky na bezplatnú prepravu?  Železničná spoločnosť Slovensko naďalej ponúka kartu SENIOR RAILPLUS. Za 9,90 € získate na jeden rok nasledovné výhody:

Vnútroštátne zľavy

  • 40 % zľava z obyčajného cestovného na vnútroštátne vlaky,
  • zľava viac ako 25 % z obyčajného cestovného v 1. vozňovej triede,
  • polovičné jednorazové a zľavnené časové cestovné na tratiach Tatranských elektrických železníc a Ozubnicovej železnice,
  • zľava 40 % v 2. vozňovej triede a 25 % v 1. vozňovej triede sa uznáva aj vo vlakoch EuroCity (EC), potrebné je dokúpenie príplatku za 1 €,
  • zľava 40 % v 2. vozňovej triede a 25 % v 1. vozňovej triedesa uznáva aj v povinne miestenkových vlakoch SuperCity (SC), potrebné je dokúpenie príplatku za 1 € v 2. vozňovej triede alebo 3 € v 1. vozňovej triede (obsahuje miesto),
  • výhodnejšie cestovné podľa osobitného cenníka vo vlakoch InterCity,
  • výhodné ponuky zmluvných partnerov ZSSK.

Medzinárodné zľavy

Ako zľavu získať:

Príklady cien so SENIOR RAILPLUS

Z Košíc do Bratislavy v 2. triede:

11,26 €

 (obyčajné cestovné 18,76 €)

 

 

Z Popradu do Bratislavy v 2. triede:

8,96 €

(obyčajné cestovné 14,92 €)

 

 

Z Košíc do Bratislavy v 1. triede:

17,17 €

(obyčajné cestovné 23,40 €)

 

 

Z Popradu do Bratislavy v 1. triede:

14,47 €

 (obyčajné cestovné 19,72 €)

 

Tip ZSSK: Ak si vybavíte preukaz SENIOR RAILPLUS, automaticky vám bude vytvorené Zákaznícke konto s možnosťou aktivácie Kreditného konta. S Kreditným kontom môžete získať bonus 5 % k vloženým finančným prostriedkom a väčšiu pružnosť, ak sa rozhodnete vrátiť cestovný lístok.

^ Hore