SENIOR RAILPLUS

Máte už 60 rokov a ešte nespĺňate podmienky na bezplatnú prepravu?  Železničná spoločnosť Slovensko naďalej ponúka kartu SENIOR RAILPLUS. Za 9,90 € získate na jeden rok nasledovné výhody:

Súvisiace články

 • 40 % zľava z obyčajného cestovného na vnútroštátne vlaky,
 • zľava viac ako 25 % z obyčajného cestovného v 1. vozňovej triede,
 • polovičné jednorazové a zľavnené časové cestovné na tratiach Tatranských elektrických železníc a Ozubnicovej železnice,
 • zľava 40 % v 2. vozňovej triede a 25 % v 1. vozňovej triede sa uznáva aj vo vlakoch EuroCity (EC), potrebné je dokúpenie príplatku za 1 €,
 • zľava 40 % v 2. vozňovej triede a 25 % v 1. vozňovej triedesa uznáva aj v povinne miestenkových vlakoch SuperCity (SC), potrebné je dokúpenie príplatku za 1 € v 2. vozňovej triede alebo 3 € v 1. vozňovej triede (obsahuje miesto),
 • výhodnejšie cestovné podľa osobitného cenníka vo vlakoch InterCity,
 • zvýhodnené cestovné do zahraničia,
 • výhodné ponuky zmluvných partnerov ZSSK.

Ako zľavu získať:

 • kartu dostanete v pokladniciach vybavených KVC (85 predajných miest) bez poplatku a na počkanie,
 • stačí priniesť preukaz totožnosti a fotografiu s rozmermi 2 x 3 cm (kliknite prosím na podrobnejšie informácie),
 • držiteľom bezkontaktných čipových kariet vydaných pred 1. júlom 2016 platí zľava až do konca platnosti. Ak budú mať záujem o predĺženie, dostanú novú kartu rovnako ako noví zákazníci (na počkanie, potrebný je preukaz totožnosti a fotografia rovnako ako pri novej karte).

Príklady cien so SENIOR RAILPLUS

Z Košíc do Bratislavy v 2. triede:

11,26 €

 (obyčajné cestovné 18,76 €)

 

 

Z Popradu do Bratislavy v 2. triede:

8,96 €

(obyčajné cestovné 14,92 €)

 

 

Z Košíc do Bratislavy v 1. triede:

17,17 €

(obyčajné cestovné 23,40 €)

 

 

Z Popradu do Bratislavy v 1. triede:

14,47 €

 (obyčajné cestovné 19,72 €)

 

Tip ZSSK: Ak si vybavíte preukaz SENIOR RAILPLUS po 1. júli 2016, automaticky vám bude vytvorené Zákaznícke konto s možnosťou aktivácie Kreditného konta. S Kreditným kontom môžete získať bonus 5 % k vloženým finančným prostriedkom a väčšiu pružnosť, ak sa rozhodnete vrátiť cestovný lístok.

Fotogaléria

Dátum poslednej aktualizácie: 15.02.2017
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.