JUNIOR RAILPLUS

Máš menej ako 26 rokov? Nie si študent, ale chceš cestovať lacnejšie? S kartou JUNIOR RAILPLUS získaš za cenu 16,50 € na jeden rok nasledujúce výhody:

Súvisiace články

Ako zľavu získať

  • kartu dostaneš v pokladniciach vybavených KVC (85 predajných miest) bez poplatku na počkanie,
  • stačí priniesť platný identifikačný doklad (občiansky preukaz, pas) a fotografiu s rozmermi 2 x 3 cm (klikni na podrobnejšie informácie),
  • držiteľom bezkontaktných čipových kariet vydaných pred 1. júlom 2016 platí zľava až do konca platnosti. Ak budú mať záujem o predĺženie, dostanú novú kartu rovnako ako noví zákazníci (na počkanie, potrebný je preukaz totožnosti a fotografia rovnako ako pri novej karte).

Karta platí vždy jeden rok od dátumu vystavenia, maximálne však do dňa pred dovŕšením 26. narodenín. Napríklad karta vystavená 15. augusta 2015 je platná do 14. augusta 2016. Ak však 10. júna 2016 dovŕšiš 26 rokov, karta bude platná len do 9. júna 2016.

Príklady cien s JUNIOR RAILPLUS

Z Košíc do Bratislavy v 2. triede:

11,26 €

 (obyčajné cestovné 18,76 €)

 

 

Z Popradu do Bratislavy v 2. triede:

8,96 €

(obyčajné cestovné 14,92 €)

 

 

Z Košíc do Bratislavy v 1. triede:

17,17 €

(obyčajné cestovné 23,40 €)

 

 

Z Popradu do Bratislavy v 1. triede:

14,47 €

 (obyčajné cestovné 19,72 €)

 

Tip ZSSK: Ak si vybavíš kartu, automaticky získaš registráciu do Zákazníckeho konta s možnosťou aktivovať si Kreditné konto. S Kreditným kontom dostaneš bonus 5 % k vloženým finančným prostriedkom a väčšiu pružnosť, ak sa rozhodneš vrátiť cestovný lístok.

Fotogaléria

Dátum poslednej aktualizácie: 15.02.2017
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.