Zmluvní partneri

S našimi produktmi JUNIOR RAILPLUS, KLASIK RAILPLUS, MAXI KLASIK, SENIOR RAILPLUS, SKUPINA môžete získať zľavu až dvakrát. Ak totiž máte zakúpený niektorý z produktov Železničnej spoločnosti Slovensko, okrem toho, že cestujete výhodnejšie, máte ešte nárok na ďalšiu zľavu napríklad na vstupnom, pri ubytovaní alebo pri konzumácii jedál a nápojov u našich zmluvných partnerov.
Zľavy vám ponúkame v prehľadnom zozname buď podľa produktov, ktoré využívate, alebo podľa našich zmluvných partnerov, ktorých s našim produktom navštívite.

Foto: Detská železnica Košice

Dátum poslednej aktualizácie: 25.02.2018
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.