Relačné zľavy

Železničná spoločnosť Slovensko ponúka na niektorých tratiach špeciálne pevne stanovené ceny, ktoré sú vždy nižšie ako stanovuje cenník obyčajného cestovného.


Banská Bystrica/Zvolen - Bratislava

 • jednosmerné cestovné v 2. vozňovej triede:

  9,20 €

 • jednosmerné cestovné v 1. vozňovej triede (uplatňuje sa len medzi Bratislavou a Banskou Bystricou):

  13,80 €

Cestovať za tieto super ceny môžete z a do staníc Banská Bystrica, Banská Bystrica mesto, Zvolen mesto, Zvolen os. st., Zvolen nákl. st., Bratislava hl. st., Bratislava - Vinohrady, a to týmito trasami: Banská Bystrica, Zvolen, Levice/Šurany, Nové Zámky/Senec, Bratislava hl. st. alebo naopak v prípade cesty späť. Platí vo všetkých vlakoch osobnej dopravy.


Prešov - Bratislava

Relačná ponuka umožňuje cestovať z Prešova do Bratislavy cez Košice a Zvolen za tú istú cenu ako cez Kysak a Žilinu bez ohľadu na kilometrickú vzdialenosť. Táto ponuka platí aj v opačnom smere. Je určená pre všetky kategórie cestujúcich v 1. alebo 2. vozňovej triede okrem vlakov InterCity. Neplatí na cestovné lístky pre bezplatnú prepravu vydané na konkrétny vlak.

 • jednosmerné cestovné Prešov - Bratislava v 2. triede

  18,76 €

 • jednosmerné cestovné Prešov - Bratislava v 1. triede 

  23,40 €

Sereď – Bratislava

Cestujete zo Serede do Bratislavy alebo opačne? Ak máte cestovný lístok vydaný cez Trnavu, platí vám aj pri ceste cez Galantu a opačne bez akýchkoľvek formalít. Ponuka je určená pre všetky kategórie cestujúcich v 1. alebo 2. vozňovej triede. Nezáleží na tom, či cestujete na bratislavskú hlavnú stanicu, Vinohrady alebo Bratislava - Nové Mesto.

Uznávanie cestovného lístka vo vlaku ktorýmkoľvek z dvoch smerov sa nevzťahuje na jednosmerné cestovné lístky na bezplatnú prepravu vydané na konkrétny vlak. Jednosmerný cestovný lístok na bezplatnú prepravu platí len vo vlaku na ňom uvedenom a teda len tým smerom, ktorým daný vlak jazdí.


Banská Bystrica – Zvolen

 • obyčajné cestovné jednosmerné celé v 2. triede

  1 € 

Relačnú cenu si môžete uplatniť na úsekoch:

 • Zvolen os. st. – Banská Bystrica
 • Zvolen mesto – Banská Bystrica
 • Zvolen os. st. – Banská Bystrica mesto
 • Zvolen mesto – Banská Bystrica mesto

Tip ZSSK: Ak si aktivujete Kreditné konto, získate bonus 5 % k vloženým finančným prostriedkom a väčšiu pružnosť, ak sa rozhodnete vrátiť cestovný lístok.

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.